Strona główna Wiadomości

16 mln zł dotacji dla sądeckich szkół i przedszkoli

Reklama
centra kompetencji zawodowych Nowy Sącz promesy
Dyrektorzy Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych z symbolicznymi promesami na tworzenie Centrów Kompetencji Zawodowych. Fot. UMNS

18 mln zł (w tym 16,3 mln zł pochodzących z dotacji) trafi w najbliższych trzech latach do nowosądeckich szkół i przedszkoli dzięki dziewięciu projektom, jakie realizuje miasto Nowy Sącz – poinformował Urząd Miasta.

W ramach trzech projektów, realizowanych z Nowosądeckim Inkubatorem Przedsiębiorczości, powstają Centra Kompetencji Zawodowych w branży elektroniczno-elektronicznej w Zespole Szkół Elektryczno-Mechaniczych, w branży turystyczno-gastronomicznej w Zespole Szkół nr 1 oraz w branży budowlanej w Zespole Szkół Budowlanych. Do tych szkół trafi ponad osiem milionów złotych na wyposażenie pracowni dydaktycznych, szkolenia i kursy dla uczniów oraz podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli, a także na stypendia dla najzdolniejszych uczniów.

Jak informują władze Nowego Sącza, pięć milionów złotych trafi do szkół podstawowych i średnich. W ramach projektów nowosądeckie placówki będą mogły zorganizować między innymi zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające talenty uzdolnionych uczniów. Także nauczyciele będą podnosić swoje kwalifikacje na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych. Trafi też sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych. 640 uczniów przez dziesięć miesięcy będzie dostawało stypendia naukowe w wysokości 300 zł miesięcznie.

Pozostałe projekty to m.in. utworzenie stu nowych miejsc przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3 oraz wieloletni program partnerski „Małopolska Chmura Edukacyjna”

(iw)