Strona główna Wiadomości

18 mln zł na rewitalizację otoczenia Bazyliki św. Małgorzaty

Plac Kolegiacki przy Bazylice św. Małgorzaty. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

13,6 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymała parafia pw. św. Małgorzaty na projekt “Rewitalizacja zespołu zabudowy i przestrzeni publicznej wokół Bazyliki św. Małgorzaty”. Prace w jego ramach potrwają dwa lata a ich wartość przekroczy 18,2 mln zł.

Parafia starała się o dofinansowanie w konkursie programu „Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie” w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Z tego samego programu Miasto Nowy Sącz otrzymało 30 mln zł na rewitalizację Parku Strzeleckiego.

Początkowo projekt rewitalizacji otoczenia bazyliki został odrzucony. – Wnioskodawca złożył protest od negatywnego wyniku oceny merytorycznej oraz wyjaśnienia dotyczące koncepcji realizacji projektu, które przy wcześniejszej ocenie budziły wątpliwości. Przedstawiony protest został rozpatrzony pozytywnie, a projekt został skierowany do oceny dalszych kryteriów w ramach oceny merytorycznej. W wyniku oceny projekt uzyskał 63 pkt., czyli 70,79% maksymalnej możliwej do zdobycia liczby punktów i otrzymał dofinansowanie w wysokości 13 664 733,71 zł – poinformowało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

rewitalizacja wokół bazyliki św. Małgorzaty w Nowym Sączu
W ramach rewitalizacji w miejsce dzwonnicy powstanie scena plenerowa. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Projekt, który otrzymał dofinansowanie, będzie realizowany przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu razem z miejscowym Katolickim Stowarzyszeniem Oświatowym. W jego ramach Plac Kolegiacki przy bazylice zostanie zrewitalizowany. Zostanie wymieniona nawierzchnia (wraz z infrastrukturą techniczną); pojawią się również elementy architektury parkowej. Dzwonnica zbudowana w latach 70. ub. wieku zostanie zdemontowana, w zamian pojawi się scena plenerowa oraz winda dla osób niepełnosprawnych dostępna z położonego pod skarpą parkingu.

Zmiany czekają również Salę Przemienienia Pańskiego przy parafii św. Małgorzaty. “Nastąpi przebudowa wnętrza sali wielofunkcyjnej oraz wykonane zostaną elementy wyposażenia związane z akustyką wnętrza. Wyposażenie sali oraz nowe okna i drzwi będą spełniały obecne wymogi techniczne i te związane z bezpieczeństwem użytkowania. Zakupione zostanie też wyposażenie, a przebudowany zostanie hol przed salą wielofunkcyjną; zostanie dobudowana też klatka schodowa wraz z windą dla osób z niepełnosprawnością ruchową” – czytamy w opisie projektu.

W ramach projektu zaplanowano także rewitalizację siedziby szkół artystycznych Zespołu Szkół Katolickich im. bł. P.J. Frassati (prowadzonego przez Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe). Przewidziano modernizację budynku głównego przy Placu Kolegiackim, pawilonu, pracowni artystycznych oraz dziedzińca.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 18 219 645 zł. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 2020 r.

(JO)