Strona główna Twoje miasto

20-lecie Katolickiej Szkoły Podstawowej w Nowym Sączu

20-lecie Katolickiej Szkoły Podstawowej w Nowym SączuW Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej w Nowym Sączu świętowali jubileusz 20-lecia istnienia placówki. Życzenia w imieniu władz miasta złożyli zastępca prezydenta Jerzy Gwiżdż i przewodnicząca Rady Miasta Bożena Jawor. Gościem wydarzenia była Małopolska Wicekurator Oświaty Halina Cimer, a w uroczystym jubileuszu, który poprowadził dyrektor szkoły Zbigniew Małek, wziął również udział poseł Jan Duda.

Nie ma piękniejszego daru jak podziękowanie. Dlatego przede wszystkim dziękuję za to, że kiedyś grupa ludzi założyła tą szkołę, która rzeczywiście niewiele żąda, a wiele w zamian naszemu miastu daje. Za to bardzo serdecznie państwu dziękuję. Ale dziękuję również za to, że ta szkoła wychowuje i uczy, ale wychowuje przede wszystkim w duchu chrześcijańskim, katolickim, bo dzisiaj w modzie jest laicyzm, a zwłaszcza w szkołach. A my nie chcemy szkoły laickiej. Podobnie jak wielki autorytet filozofii, ateista, Leszek Kołakowski mówił i pisał, że wychowanie i nauczanie wyzwolone od autorytetu, tradycji i dogmatu kończy się nihilizmem. Przecież my nie chcemy nihilizmu, nigdzie w życiu codziennym, społecznym. Bo dobra szkoła pozwala realizować pasje, ale dobrą szkołą nie jest ta, która produkuje geniuszy, tylko ta, która daje zdrowe społeczeństwo. I w tym duchu dla zdrowego społeczeństwa swoich uczniów wychowuje szkoła katolicka, za co w imieniu władz miasta dziękuję – mówił zastępca prezydenta Jerzy Gwiżdż, który dodał również:

Życzę, aby z tej szkoły wychodzili ludzie światli, którym w życiu się powiedzie i daj Boże, żeby tak było. Życzę także satysfakcji wszystkim nauczycielom z tego, że dobra i dobrze wykształcona, a przede wszystkim dobrze wychowana młodzież opuszcza mury tej szkoły. Bo taka młodzież jest potrzebna i Nowemu Sączowi, Polsce i generalnie rzecz biorąc światu. Życzę wszystkiego dobrego na dalsze lata, a kończę dwoma ważnymi słowami – szczęść Boże.

Zastępca prezydenta Jerzy Gwiżdż przekazał na ręce dyrektora szkoły Zbigniewa Małka list gratulacyjny prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka, a także pamiątkowy obraz z zapewnieniem, że dla tej szkoły, jak również dla każdej sądeckiej szkoły, drzwi ratusza są zawsze otwarte.

Życzenia w imieniu Rady Miasta Nowego Sącza dyrekcji Katolickiej Szkoły Podstawowej złożyła przewodnicząca Bożena Jawor. – To co jest najważniejsze, to wartości, które pozostają w człowieku. Dlatego gratuluję rodzicom i wam drogie dzieci, że jesteście w tej szkole i życzę z całego serca przede wszystkim nauczycielom, aby to, co powiedział kiedyś ks. Blachnicki, było motywem przewodnim każdego działania: „Tylko ci, którzy posiadają w sobie nowe życie, mogą być narzędziem jego przekazywania innym” – mówiła Bożena Jawor. – Życzę zatem, abyście drodzy państwo, pedagodzy, mogli przekazywać to nowe życie i wartości, które płyną z nauczania i z tego, co jest w Ruchu Światło Życie. Życzę, aby zaowocowały w waszych wychowankach wartości, które są tak bardzo potrzebne w tym naszym pomieszanym świecie – dodał przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza.

Podczas uroczystego jubileuszu nie brakowało odniesień do historii szkoły, a także do jej patrona ks. Franciszka Blachnickiego, do którego słów oraz przykładu życia wielokrotnie odnosił się dyrektor Zbigniew Małek. Przyjaciołom i osobom zasłużonym na rzecz Katolickiej Szkoły Podstawowej w Nowym Sączu wręczone zostały pamiątkowe Honorowe Ciupagi, będące symbolem placówki.

Wydarzenie uświetnili swoimi występami artystycznymi uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej, w tym między innymi chór szkolny pod kierunkiem Sylwii Tomaszewskiej.

tekst i zdjęcia: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl
Reklama