Strona główna Twoje miasto

Do 2020 r. większość map geodezyjnych będzie cyfrowa

cyfryzacja map geodezyjnych
Ryszard Nowak i Marek Pławiak (po prawej) tuż po podpisaniu umowy o cyfryzacji zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatu i miasta. Fot. Paweł Szeliga / Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Starosta nowosądecki Marek Pławiak i prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak podpisali dziś umowę dotyczącą cyfryzacji zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatu i miasta. Projekt o wartości przeszło 16 mln zł będzie realizowany do końca grudnia 2020 roku. Większość tej kwoty, bo aż 14,3 mln zł, stanowi dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-20.

W grudniu 2011 r. Powiat Nowosądecki przejął od Miasta Nowego Sącza zadania organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, wykonywane jako zadania starosty z zakresu administracji rządowej. Między innymi z tego powodu projekt digitalizacji realizowany jest w partnerstwie, w którym liderem (prowadzącym projekt) jest powiat, a partnerem miasto.

Powiat Nowosądecki jest największym pod względem powierzchni i obrębów ewidencyjnych powiatem w Małopolsce. Materiały geodezyjne prowadzone są dla 198 obrębów powiatu i 123 miasta. Koszty ich cyfryzacji są ogromne, biorąc pod uwagę, że w przypadku powiatu chodzi o blisko 245 tys. działek o powierzchni 155 tys. ha, a miasta 35,7 tys. działek, zajmujących obszar 5,7 tys. hektarów. Poprzedni gospodarze powiatu nie zrobili wiele w zakresie cyfryzacji, więc w momencie zmiany Zarządu zdigitalizowanych było niewiele ponad 1 procent map. Dziś jest to już 5 procent.

Od roku prowadzimy żmudny proces porządkowania zasobów geodezyjnych i kartograficznych – mówi starosta Marek Pławiak. – Projekt, który właśnie, wspólnie z miastem, zaczynamy realizować ma ogromne znaczenie dla rozwoju regionu. Ułatwi na przykład inwestorom wyszukiwanie gruntów, na których chcieliby rozwijać działalność. To także korzyść dla mieszkańców, którzy będą mogli za pośrednictwem Internetu uzyskać informacje na temat swoich działek.

W wyniku digitalizacji do 2020 r. w mieście w formie cyfrowej dostępnych będzie ponad 90 proc. map. W powiecie, który ma do zewidencjonowania siedmiokrotnie większy obszar, zdigitalizowanych zostanie przeszło 30 proc. zasobów. W pierwszej kolejności proces obejmie miasta ze względu na zwartą zabudowę i zainteresowanie inwestorów.

W dzisiejszym spotkaniu uczestniczyli odpowiedzialni za wdrażanie projektu wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk i wiceprezydent Nowego Sącza Wojciech Piech.

tekst przygotowany przez (szel) Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Reklama