Strona główna Twoje miasto

223. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – Nowy Sącz pamięta!

3maj
Uroczystości na placu Trzeciego Maja. Fot. UM Nowy Sącz

 Prezydent Ryszard Nowak, parlamentarzyści, radni wojewódzcy i miejscy, przedstawiciele powiatu nowosądeckiego wraz z organizacjami i stowarzyszeniami kombatanckimi oraz przedstawicielami szkół, wzięli udział w uroczystych obchodach 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w Bazylice św. Małgorzaty, odprawiona o godz. 11:00 w intencji Ojczyzny. W eucharystii wzięła udział Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej. Homilię wygłosił ks. dr Jerzy Jurkiewicz.

Po zakończonej mszy świętej uczestnicy obchodów przemaszerowali ulicami miasta, przechodząc ulicą św. Ducha, Lwowską, Rynkiem, Piotra Skargi na Plac 3 Maja. Tam też Sądeczanie mogli wysłuchać przemówienia Prezydent Ryszard Nowak w przemówieniu, w sposób szczególny podkreślał wagę dokumentu sprzed ponad dwustu lat.

W kalendarzu chlubnych dat i kart naszej historii przyjęcie przez Sejm Czteroletni Ustawy Rządowej, która wprowadzała nowy ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zajmuje poczesne miejsce. To pierwszy w Europie, a drugi w świecie po konstytucji amerykańskiej, spisany nowoczesny dokument zasadniczy – podkreślał prezydent Nowak. – Ustawa Rządowa sprzed dwóch wieków jest dziś dokumentem historycznym, ale jej przesłanie i filozofia, znalazły swoje odbicie nie tylko w polskim prawodawstwie po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku, ale także w prawodawstwie konstytucyjnym wielu demokratycznych państw – dodał prezydent.

Prezydent przypomniał, że Konstytucja 3 maja – jutrzenka swobody – zajęła należne miejsce w historii, wśród przykładów starań o Ojczyznę, jej dobro i obywateli. Odwoływano się do niej po odzyskaniu niepodległości, odwołujemy się do jej ducha po restytucji Rzeczpospolitej i przemianach ustrojowych.

Ustawa Rządowa sprzed dwóch wieków jest dziś dokumentem historycznym, ale jej przesłanie i filozofia, znalazły swoje odbicie nie tylko w polskim prawodawstwie po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r., a także w prawodawstwie konstytucyjnym wielu demokratycznych państw. Do dziś fundamentem demokracji jest zasada, iż „władza społeczności początek swój bierze z woli narodu”.

Prezydent Ryszard Nowak nawiązał również do słów Jana Pawła II, podczas nabożeństwa dziękczynnego w katedrze warszawskiej (8 maja 1991r.), w ramach dwusetnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. – (…) przychodzimy dziś na to miejsce nie tylko po to, aby przypomnieć tamto wydarzenie – przychodzimy równocześnie po to, aby przenieść w naszą epokę tę samą troskę, która wtedy nurtowała twórców 3-majowej Konstytucji: tę samą troskę o dobro wspólne Rzeczypospolitej, tę samą odpowiedzialność – tak mówił wówczas do zebranych Papież Jan Paweł II.

Na zakończenie tej części uroczystości złożono kwiaty pod pomnikiem Stanisława Małachowskiego. Na zakończenie przedpołudniowych uroczystości, uczestnicy obchodów mogli wysłuchać koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

Po południu sądeczanie zebrali się na placu przy kościele pw. Ducha św., gdzie wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne. Było to jubileuszowe piętnaste śpiewanie pn. „Witaj Majowa Jutrzenko…”, któremu patronuje prezydent Ryszard Nowak.

(Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza)