Strona główna Twoje miasto

25 lat działalności Stowarzyszenia „Nadzieja”

Stowarzyszenie Nadzieja

W starosądeckim Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania miał miejsce niezwykły Jubileusz. W scenerii pięknego, jesiennego przedpołudnia, 25-lecia działalności świętowało nowosądeckie Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja”.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęto od mszy świętej sprawowanej w kaplicy przez księdza doktora Marcina Kokoszkę i księdza doktora Józefa Buźniaka – kapelana odwiedzającego każdego tygodnia podopiecznych „Nadziei”. Przed wejściem do kaplicy rozstawiono wystawę z bogatym zbiorem zdjęć dokumentujących historię działalności stowarzyszenia.

Po uroczystej mszy świętej miało miejsce spotkanie założycieli, pracowników, wychowanków, podopiecznych Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. Leszek Langer – dyrektor Wydziału ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Nowego Sącza, Grzegorz Chochla – dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Nowego Sącza, Marta Mordarska – pełnomocnik Prezydenta Miasta Nowego Sącza ds. Społecznych, Michał Kądziołka – wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza. Podopieczni „Nadziei” recytowali poezję, śpiewali piosenki i zaprezentowali spektakl o tematyce jesiennej – „Baśń o zwierzętach leśnych i porach roku”. Po oficjalnym spotkaniu miał miejsce Bal Jubileuszowy dla podopiecznych Stowarzyszenia.

Obecni podczas jubileuszowego spotkanie założyciele, pierwsi członkowie zarządu, a także obecni pracownicy odebrali z rąk Jadwigi Jasińskiej – obecnego prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Nadzieja” i Anny Żyra – Półtorak – wiceprezesa Zarządu, okolicznościowe medale oraz pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami. Wyświetlono również prezentację ukazującą historię i dorobek Stowarzyszenia.

25-lecie Stowarzyszenia Nadzieja Nowy Sącz
Fot. UM NS

Szczególnie wzruszającym momentem podczas wyświetlania prezentacji był ten, gdy przypomniano postać Świętej Pamięci Pawła Jasińskiego, długoletniego Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej działających w ramach Stowarzyszenia. Wówczas wszyscy obecni w sali uczestnicy jubileuszowego spotkania – nagrodzili pracę wykonaną przez niezapomnianego Kierownika, gromkimi brawami.

Przybyli na jubileusz goście przemawiając, złożyli Pani Prezes i Pracownikom Stowarzyszenia słowa uznania i życzyli kolejnych, dostatnich lat, przychylnych dla działalności Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja”  jest aktualnie jednym z wiodących sądeckich stowarzyszeń pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych. Zajmują piękny zmodernizowany budynek i dysponują własnym transportem. Nie zawsze jednak tak było, a założyciele organizacji musieli przejść przez wiele trudnych chwil, by osiągnąć dzisiejszy sukces.

25 lat Stowarzyszenia Nadzieja
Fot. UM NS

Wszystko zaczęło się w otrzymanym od Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej małym budyneczku o powierzchni 170 metrów kwadratowych. Wyremontowany przez członków Stowarzyszenia służył, jako siedziba Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego.

Zorganizowany Ośrodek zapewniał dzieciom rehabilitację ruchową i zajęcia świetlicowe aż do roku 1999. Po dziesięciu latach poszukiwań odpowiedniejszego lokalu dla zwiększającej się wciąż liczby dzieci niepełnosprawnych Stowarzyszenie otrzymało od Władz Miasta Nowego Sącza w dzierżawę budynek będący wcześniej siedzibą Filii Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Freislera 10, o powierzchni 1200 metrów kwadratowych. Już miesiąc później rozpoczęły się prace remontowe i modernizacyjne parteru i z końcem grudnia nastąpiło oficjalne otwarcie zaadaptowanej części budynku.

Można by rzec, że nowy, XXI wiek powitały trzy pachnące nowością pomieszczenia z przeznaczeniem na pobyt dzienny w świetlicy terapeutycznej oraz dwie sale wyposażone w sprzęt do rehabilitacji ruchowej. Konsekwencją starań władz Stowarzyszenia było podpisanie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co pozwoliło na sfinansowanie prac adaptacyjnych piętra budynku oraz pokrycie kosztów zakupu windy i wyposażenia pomieszczenia do hydroterapii. Niejako po drodze, udało się pozyskać aż trzy samochody, którymi dowożono dzieci i młodzież na zajęcia w Ośrodku Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym oraz w Warsztatach Terapii Zajęciowej, które początkowo mieściły się przy ul. Grottgera 49 w Nowym Sączu.

Gdy w Stowarzyszeniu „Nadzieja” zaczęła funkcjonować świetlica terapeutyczna młodzież, która ukończyła szkołę podstawową, a dysfunkcja ruchu nie pozwalała na podjęcie nauki w szkole średniej, licznie brała udział we wszystkich zajęciach. Mimo trudnych warunków lokalowych, dla młodych ludzi była to możliwość spotkania rówieśników oraz zaistnienia w środowisku. Zbiegło się to mniej więcej z nowelizacją ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzeniem wydanym w sprawie zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej. Przedsiębiorczy Zarząd Stowarzyszenia dostrzegł w tym fakcie szansę na zmianę sposobu funkcjonowania osób niepełnosprawnych w ich ośrodku i w kwietniu 1994 roku powołano do życia Warsztaty Terapii Zajęciowej. Wystartowało pięć pracowni terapeutycznych, których programy dostosowane zostały do psychofizycznych możliwości uczestników. W 1995 roku warsztat poszerzył swoją działalność dodatkowo o dwie pracownie.

Oprócz zajęć w grupach terapeutycznych uczestnicy warsztatu z dysfunkcją ruchu korzystają z rehabilitacji ruchowej dwa lub trzy razy w tygodniu. Pozostali uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach ogólnousprawniających, które w zależności od warunków atmosferycznych odbywają się w sali lub na świeżym powietrzu. Organizowane są również wyjazdy na basen, zajęcia z pedagogiem, oraz cały szereg innych zajęć sportowych i kulturalnych. O licznych wycieczkach, również zagranicznych nie jesteśmy w stanie napisać, po prostu brakłoby nam miejsca w tym artykule. Dość powiedzieć, że odbywają się one często, a uczestnicy chętnie biorą w nich udział.

Obecnie Stowarzyszenie obejmuje swoją opieką ponad setkę osób niepełnosprawnych, które na co dzień korzystają z różnych form wsparcia. Więcej informacji na temat działalności placówki znajdą państwo w witrynie internetowej nadzieja.sacz.pl. Pozostaje nam na koniec życzyć członkom Stowarzyszenia optymizmu, siły, hojnych sponsorów i dalszych wielu owocnych lat w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych.

tekst przygotowany przez Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza