Strona główna Wiadomości

26. rok akademicki WSB-NLU

WSB inauguracja roku 2017/2018
Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w auli Wyższej Szkoły Biznesu – NLU w Nowym Sączu . Fot. WSB-NLU

Ponad 700 studentów rozpoczęło naukę w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 połączona z graduacją absolwentów odbyła się w sobotę.

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Konserwatyzm i innowacyjność” wygłosił poseł na Sejm RP Jan Duda (Prawo i Sprawiedliwość), absolwent Pomaturalnego Studium Samochodowego w Nowym Sączu (w 1991).

Jak poinformowała Ewelina Legutko z WSB-NLU, „szczególne podziękowania za nieoceniony wkład wniesiony w życie i rozwój uczelni” z rąk Rektora WSB-NLU prof. Czesława Bieńkowskiego i Prezydenta WSB-NLU dr Krzysztofa Pawłowskiego odebrali wieloletni pracownicy i nauczyciele akademiccy: dr hab. Tadeusz Mędzelowski, dr Maria Sidor, mgr Agata Horodyska, mgr Robert Szarota oraz mgr Adam Tomczyk.

– Ceremonię dopełniły ślubowania przyjęte od Studentów pierwszego roku oraz najmłodszych słuchaczy Dziecięcego Uniwersytetu Pierwszego Wieku WSB-NLU. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił sądecki Chór Scherzo pod batutą p. Andrzeja Citaka – dodaje Ewelina Legutko.

Uczelnia rozpoczęła działalność 1 października 1991 roku w Pałacu Stadnickich w Nawojowej pod Nowym Sączem. W następnym roku podpisano umowę z National-Louis University w Chicago; w jej wyniku powstała WSB-NLU realizująca program nauczania przekazany przez NLU. W 1993 roku WSB przeniosła się na ulicę Zieloną, gdzie mieści się do dziś.

Od połowy lat 90. Uczelnia zaczęła zwyciężać (lub zajmować czołowe miejsca) w wielu rankingach najlepszych niepaństwowych szkół biznesowych w Polsce. WSB-NLU w 1999 roku otrzymała nagrodę za najlepszą inicjatywę obywatelską w konkursie „Pro Publico Bono” zorganizowanym z okazji 10-lecia wolnej Polski.

Uczelnia kształci obecnie na studiach stacjonarnych i zaocznych oraz poprzez opracowaną przez siebie internetową platformę edukacyjną Cloud Academy. Oprócz tytułu magistra (na kilku kierunkach) podczas studiów w nowosądeckiej Wyższej Szkole Biznesu można też zdobyć amerykański dyplom B.A. in Business Administration czy realizować studia MBA (NLU Chicago).

Uczelnia podaje, że kształci się na niej obecnie ponad 2000 studentów.

(JO)

Reklama