Strona główna Wiadomości

3 mln zł dofinansowania dla Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

Wejście do Sądeckiego Parku Etnograficznego od strony ul. Długoszowskiego. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Zakończył się konkurs, w ramach którego można było zdobyć fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 na remont i restaurację małopolskich zabytków. Zarząd Województwa Małopolskiego zadecydował o przyznaniu dotacji 17 z 44 projektów, które ubiegały się o dofinansowanie – poinformowały w czwartek władze województwa.

Wśród projektów które uzyskały wsparcie są dwa przygotowane przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. 1,87 mln zł przeznaczone będzie na konserwację i remont obiektów zabytkowych Sądeckiego Parku Etnograficznego (cały projekt wart jest 3,27 mln zł). Prace przewidują m.in. wymianę pokryć dachowych (ze słomy, gontu lub dachówki) na kilkunastu obiektach skansenu i zabezpieczenie drewnianych konstrukcji.

1,03 mln zł z RPO przeznaczone będzie także na projekt „Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego obiektu przy ulicy Jagiellońskiej 56 w Nowym Sączu, dla zachowania i prezentacji dziedzictwa kulturowego Sądecczyzny” (całkowita wartość projektu to niemal 3,9 mln zł).

Dofinansowanie Małopolska RPO
Były bank przy ul. Jagiellońskiej po adaptacji ma być nową siedzibą Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Fot. TK / Twój Sącz

Przypomnijmy, że  2015 roku Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu straciło swoją filię – Galerię Dawna Synagoga – zwróconą właścicielom i znalazło się w trudnej sytuacji lokalowej. Dodatkowo obecna siedziba Muzeum Okręgowego, Dom Gotycki przy ul. Lwowskiej, też ma niepewną sytuację. W 1993 roku budynek został zwrócony na własność parafii św. Małgorzaty, która za symboliczną złotówkę pozostawiła go w dyspozycji placówki na 20 lat. W zaistniałej sytuacji Województwo Małopolskie (muzeum jest jednostką budżetową województwa) zakupiło budynek z 1912 roku przy Jagiellońskiej 56. Pieniądze z RPO mają być wykorzystane m.in. na niezbędne prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane aby nadać budynkowi funkcje wystawienniczo-magazynowo-administracyjne. Planuje się, że muzeum wprowadzi się do nowej siedziby w 2018 roku.

(JO)