Strona główna Twoje miasto

30. nowo mianowanych nauczycieli

30 nauczycieli sądeckich placówek oświatowych otrzymało tytuł nauczyciela mianowanego

30 nauczycieli sądeckich placówek oświatowych otrzymało tytuł nauczyciela mianowanego. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu. W trakcie odbywającej się co roku narady, poświęconej podsumowaniu ubiegłego roku szkolnego i najważniejszym zadaniom w kolejnym, ślubowanie nowo mianowanych nauczycieli przyjął Zastępca Prezydenta Miasta Jerzy Gwiżdż.

Zaproszonych na spotkanie dyrektorów i nauczycieli powitał dyrektor Wydziału Edukacji Józef Klimek. – Już długoletnią tradycją jest, że w różnych szkołach lub jednostkach oświatowych rokrocznie inaugurujemy nowy rok szkolny. Sądzę, że równie piękną tradycją jest, że ta inauguracja połączona jest z miłym akcentem dla nauczycieli, którzy przeszli kolejny szczebel ścieżki awansu i stali się nauczycielami mianowanymi – powiedział Józef Klimek.

Gratulacje mianowanym w tym roku pedagogom złożył zastępca prezydenta Jerzy Gwiżdż. – Serdecznie gratuluję, ponieważ myślę, że to jest wielkie wydarzenie zostać nauczycielem mianowanym. Sam mam dwie córki nauczycielki i wiem jak one to przeżywały. Gratulacje, ale też życzę  powodzenia, aby dobrze się Państwu w tej pracy wiodło – powiedział Jerzy Gwiżdż.

Podziękowania dla dyrektorów

Jerzy Gwiżdż złożył podziękowania dyrektorom, którzy zakończyli pełnienie swojej funkcji w związku z wdrażaną reformą oświaty. – Chciałbym serdecznie podziękować tym wszystkim dyrektorom, którzy z racji reformy przestali pełnić swoje funkcje dyrektorów gimnazjów – powiedział zastępca prezydenta. – Bardzo dziękuję wszystkim dyrektorom za współdziałanie w przygotowaniu wszystkiego, co było trudne do przygotowania w tej reformie. Jedenaście nowych etatów świadczy dobrze o Nowym Sączu i zdaje się, że jesteśmy jednym z nielicznych miast w Polsce, w którym proces wdrażania tej reformy przeszedł tak dobrze. Ciągle jesteśmy w okresie wdrażania reformy i będziemy w nim przez kolejne dwa lata. Jeszcze raz dziękuję za współdziałanie i za dobrą wolę – dodał Jerzy Gwiżdż.

Praca z uczniem wymaga ciągłego rozwoju

Zastępca prezydenta przedstawił zgromadzonym pedagogom oczekiwania władz miasta w zakresie funkcjonowania szkół i sposobu pracy z uczniami. – Zwracam się do Państwa w tej chwili nie tylko jako dyrektorów, ale przede wszystkim jako nauczycieli, nauczycieli sądeckich, którym chcę przekazać to, co z punktu widzenia władz miejskich jest istotne pomiędzy nauczycielem a uczniem, ale także w relacjach między władzą miejską a szkołą. Jesteśmy pewni, że w szkole nie da się rozłączyć nauczania od wychowania. Chodzi o to, aby model wychowania i nauczania, pomiędzy szkołą i wszystkim tym co jest poza nią, był spójny. Zdajemy sobie sprawę z tego, jaką rolę odgrywa szkoła dla kształtowania relacji i postaw – zaznaczył Jerzy Gwiżdż.

Zdaniem zastępcy prezydenta istotny jest rozwój zawodowy nauczycieli. – Dobrze wykwalifikowany nauczyciel to taki, który cały czas się uczy, który zdobytą wiedze pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten dopiero może być nauczycielem. Będziemy dużą wagę przykładali do tego, aby nauczyciele korzystali z możliwości ciągłego dokształcania się. Prawdziwy nauczyciel powinien być zawsze najpilniejszym uczniem – taką wyznajemy zasadę i jej chcemy się trzymać, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że w pamięci uczniów najlepiej zapisują się błędy nauczycieli. Chcemy iść za tym co się w świecie zmienia na lepsze. Mam nadzieje, że w tym kierunku wszyscy pójdziemy – powiedział Jerzy Gwiżdż.

Albert Einstein powiedział, że „Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć” . – Dużą wagę będziemy przywiązywali do relacji nauczyciel – uczeń. To jest podstawa wszelkiej pedagogiki. Za Benjaminem Franklinem można powiedzieć „Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę”. Jest tylko jeden sposób nauki – poprzez działanie i tego od naszych nauczycieli oczekujemy – podkreślił Jerzy Gwiżdż.

Podziękowania dla dyrektor Joanny Wituszyńskiej

Joanna Wituszyńska – dyrektor, nauczycielka z 27-lenim stażem przestała pełnić czynną służbę nauczycielską. –  To jest dla nas duże zaskoczenia, jak można w sile wieku, przy 27 latach pracy zaledwie, pójść na emeryturę – powiedział w imieniu zgromadzonych Janusz Chruślicki, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16. – Joanna Wituszyńska zawsze byłą dla nas wsparciem, służyła radą, gdy potrzebne były konsultacje, gdy potrzebna była walka o wolną szkołę, zawsze nas wspierała – dodał. – Twoja praca była oceniana zawsze na 6! Przez władze, organy prowadzące, ale przede wszystkim przez innych nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Mamy nadzieję, że nadal będziesz nam towarzyszyła i służyła radą. Od nas wszystkich i w imieniu wszystkich składam życzenia wszystkiego najlepszego – mówił Janusz Chruślicki.
Dziękuję za tę wieloletnią współpracę za rady, wsparcie. To był naprawdę bardzo dobry czas – powiedziała Joanna Wituszyńska.

W kolejnej części spotkania dyrektor Wydziału Edukacji podsumował pracę w  roku szkolnym 2016/2017. Przedstawiono także m.in.  wyniki rekrutacji do przedszkoli i szkół, sprawozdania z wykorzystania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, sprawy bieżące z zakresu budżetu oświatowego.

tekst i zdjęcie: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl