Strona główna Twoje miasto

35-lecie zespołu Ave

Reklama

zespół Ave Nowy Sącz

W kościele św. Kazimierza odbył się jubileuszowy koncert działającego przy tej parafii zespołu instrumentalno-wokalnego Ave (10 grudnia). Zespół występuje już od 35 lat. Życzenia i gratulacje w imieniu władz miasta złożył zastępca prezydenta Jerzy Gwiżdż.

Zastępca prezydenta podkreślił znaczącą rolę, jaką w życiu społeczności, w tym i naszego miasta,  pełni działalność takich zespołów jak Ave.  – Ktoś powiedział, że muzyka ma koronę w niebie, a korzenie w ziemi, bo z  muzyką jest tak jak z naszym życiem – mówił Jerzy Gwiżdż. – Bywa i fantazyjnie, i poważnie, i śmiesznie, jak to w życiu. Jeremi Przybora kiedyś powiedział, że piosenka jest dobra na wszystko. Bardzo dziękuję za to, że wasza muzyka łagodzi te nasze sądeckie obyczaje i że pieśni i piosenki zespołu tak dobrze na nas działają; bardzo byśmy sobie życzyli, żeby to trwało nadal – powiedział zastępca prezydenta.

Zespół występuje w składzie kilkunastu muzyków i dwóch solistek, często wspomaganych przez przyjaciół i członków rodzin. Dyrygentem zespołu jest od początku Jan Zygmunt. Ave (nazwa od pozdrowienia Ave Maria) specjalizuje się w muzyce sakralnej, patriotyczne, nie brakuje także sądeckich akcentów. Przy okazji jubileuszu z pomocą proboszcza parafii św. Kazimierza Jana Siedlarza zespół wydał płytę z kolędami i pastorałkami.

Koncert był okazją do wręczenia odznaczeń i honorowych wyróżnień od ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego oraz prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka. Otrzymali je zarówno członkowie zespołu, jak i zespół jako całość. Wręczyli je zastępca prezydenta Jerzy Gwiżdż i dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji Józef Kantor.

Jan Zygmunt podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i trwania zespołu przez 35 lat, przede wszystkim księżom z parafii św. Kazimierza. Szczególne podziękowania padły pod adresem członków zespołu, którzy przychodzą na próby i występy kosztem swojego czasu wolnego i żony Marii, która od 35 lat cierpliwie znosi zaangażowanie męża w działalność Ave.

tekst i zdjęcie Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl
Reklama