Strona główna Wiadomości

44 dni do wyborów. Co robią i mówią kandydaci?

KWW Jerzego Gwiżdża Samorządny Nowy Sącz przedstawił w piątek pomysły pomocy niepełnosprawnym mieszkańcom miasta. Wśród nich jest uruchomienie ośrodka dziennego pobytu dla osób powyżej 25 roku życia ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nawojowskiej. Ponadto komitet proponuje skoncentrowanie w jednym budynku wszystkich instytucji zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych oraz utworzenie w Urzędzie Miasta stanowisk do zapewnienia kontaktu z osobami głuchoniemymi i niewidomymi.

– Proponujemy utworzenie Miejskiego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1 mln zł rocznie z przeznaczeniem na pomoc finansową na wydatki rehabilitacyjne ponoszone przez osoby niepełnosprawne z niskim dochodem – zapowiedział Jerzy Gwiżdż.

Lider komitetu wyborczego Samorządny Nowy Sącz na 13 września zapowiedział konwencję wyborczą, podczas której zostaną przedstawieni kandydaci do Rady Miasta.

Kilka dni wcześniej Jerzy Gwiżdż opublikował list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego. „Szanowny Panie Premierze, na wstępie niniejszego listu otwartego uprzejmie zaznaczam, że nie jestem przeciwnikiem programów społecznych Prawa i Sprawiedliwości i Pańskiego Rządu. Tym bardziej więc, nie dowartościowując samego siebie serdecznie Panu, Panie Premierze dziękuję za to, że w programie wyborczym PiS ogłoszonym przez Pana Premiera 2 września 2018 roku(!) dokładnie powtórzył Pan to, co ja już publicznie przedstawiłem jako konkurent wyborczy żony p. posła Arkadiusza Mularczyka w swoim programie dla Nowosądeczan 5 dni wcześniej, tj. 28 sierpnia 2018 roku” – napisał na początku obszernego listu obecny zastępca prezydenta Nowego Sącza i kandydat na prezydenta miasta.

Ludomir Handzel i Koalicja Nowosądecka otrzymali poparcie od poseł Elżbiety Zielińskiej z Kukiz`15. Z listy KN do Rady Miasta startować będą trzy osoby rekomendowane przez Kukiz`15: Justyna Waśko, Maciej Prostko oraz Mariusz Smoleń.

„Tak nie muszą wyglądać nasze ulice i nasze centrum” – przekonuje Ludomir Handzel w spocie filmowym zrealizowanym na rogu Rynku i ul. Wąskiej.

Krzysztof Głuc udzielił wywiadu dla Serwisu Samorządowego PAP. Odpowiada w n im m.in. na pytanie: Co zaproponuje Pan mieszkańcom Nowego Sącza?

Nie będzie chyba zaskoczeniem, że będą chciał bardzo mocno angażować mieszkańców w procesy decyzyjne, np. z wykorzystaniem specjalnej aplikacji do konsultacji miejskich, czy też poprzez znaczące upodmiotowienie zarządów osiedli. Z pewnością wiele wysiłku zostanie włożone w systematyczną poprawę jakości życia – Nowy Sącz powinien stać się miastem, w którym będzie chciało się żyć ze względu na szeroką i nowoczesną ofertę usług publicznych, np. znakomite szkoły, miejsca do rekreacji i sportu amatorskiego, poprawiającą się stale infrastrukturę drogową. Miałem okazję przygotowywać Strategię Rozwoju Nowego Sącza 2020+ – trzeba ją po prostu konsekwentnie wdrożyć…

Krzysztof Głuc zaprezentował także założenia programu wyborczego w zakresie edukacji. Chciałby m.in. stworzyć Sądeckie Centrum Wiedzy wraz z budową nowoczesnej biblioteki. Gdzie miałoby powstać takie centrum? – Można zapewne rozważyć lokalizację na Starej Sandecji – w sercu miasta, czy też w odbudowanym Zamku – w jednym i w drugim przypadku chciałbym, żeby zadecydowali o tym mieszkańcy w referendum, bo miejsca te mają szczególne znaczenie dla Sądeczan. Istnieje też inna opcja – można rozważyć wykorzystanie na ten cel tzw. Miasteczka Multimedialnego, które dzisiaj poszukuje swego nowego losu. Dzięki temu moglibyśmy wykorzystać istniejący tam sprzęt i warunki lokalowe – uważa Krzysztof Głuc z komitetu Wybieram Nowy Sącz.

Małgorzata Belska tuż przed spodziewanym wyrzuceniem z Prawa i Sprawiedliwości za założenie własnego komitetu wyborczego, sama złożyła rezygnację z członkostwa w tej partii. „Chciałabym podziękować wszystkim wyjątkowym, rzetelnym i prawdziwym działaczom oraz członkom Partii Prawo i Sprawiedliwość, których spotkałam na swojej drodze. Dzięki Wam chwile spędzone w pracy na rzecz dobra wspólnego, były czasem prawdziwego zaangażowania i troski o naszą „małą” i „dużą” Ojczyznę” – napisała na fanpage`u.

Belska zadeklarowała, że w przypadku wyboru na prezydenta Nowego Sącza powoła dwóch zastępców. „Będą to osoby nowe, niezwiązane z dzisiejszym układem ratuszowym”. Dodała także, że „osoby aplikujące na stanowisko kierownicze wyłaniane będą w ramach prawdziwych procedur konkursowych”.

Iwona Mularczyk kilka dni spędziła w Krynicy na Forum Ekonomicznym. „Odbyłam dziesiątki ważnych rozmów z przedstawicielami rządu i biznesu. Wszystkie te rozmowy dotyczyły Nowego Sącza i Sądecczyzny. Myślę, że doprowadzi to do ważnych inicjatyw i inwestycji. Niebawem zobaczycie pozytywne efekty działań!” – poinformowała na Twitterze.

 


Wcześniej spotkała się na obiektach sportowych w Zawadzie, wraz z kilkoma działaczami sportowymi, z przejeżdżającym przez miasto ministrem sportu Witoldem Bańką. „Rozmawialiśmy o infrastrukturze sportowej i finansowaniu klubów. Pan Minister zapowiedział pełne wsparcie dla moich działań na rzecz sportu w Nowym Sączu”. Natomiast z urodzonym w Nowym Sączu Markiem Gróbarczykiem, ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej miała rozmawiać o „regulacji i zagospodarowaniu sądeckich rzek i wykorzystaniu ich walorów rekreacyjnych”. – Już niedługo dobre informacje dla Sądeczan w sprawie rzeki Kamienica! – tweetowała.

Leszek Zegzda (Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska) podczas konferencji prasowej w Sądeckim Hospicjum prezentując program w zakresie polityki społecznej obiecał dodatek w wysokości 500 zł miesięcznie dla każdej mieszkającej w mieście osoby niepełnosprawnej do 25 roku życia. Proponuje ponadto „urlop wytchnieniowy” dla opiekunów oraz projekt „złota rączka”, polegający na zapewnieniu seniorom pomocy w drobnych naprawach domowych.

Zegzda ma też koncepcję wsparcia finansowego działalności Sądeckiej Rady Seniorów. – Chciałbym zagwarantować Sądeckiej Radzie Senioralnej swój własny budżet. Oprócz inicjowania i opiniowania projektów, Rada mogłaby realnie decydować o konkretnych wydatkach i inwestycjach dla seniorów – uważa kandydat na prezydenta Nowego Sącza.

Kukiz`15 zaprezentował kandydatów do sejmiku województwa małopolskiego w okręgu nr 6 (obejmuje Nowy Sącz oraz powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski). O mandat radnego wojewódzkiego z listy tego ugrupowania ubiegać się będą (notki z komunikatu prasowego Kukiz`15: Katarzyna Tomoń – przedsiębiorca, menadżer; Sławomir Pawlikowski – przedsiębiorca, myśliwy, artysta; Justyna Woźniak – dr nauk ekonomicznych, wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu WSB-NLU; Krzysztof Sarna – kucharz, społecznik; Wiesław Chaiński – przedsiębiorca; Anita Koczenasz – współzałożyciel Fundacji Renovo; Piotr Lenard- społecznik, szef Klubu Młodych Kukiz’15 w Gorlicach; Sebastian Rutkowski – urzędnik, instruktor, szef Klubu Młodych Kukiz’15 w Nowym Sączu.

Wybory samorządowe w Nowym Sączu – newsy, relacje, wypowiedzi kandydatów i polemiki, Retweet`y – na bieżąco na naszym profilu na Twitterze #wyboryNS


(JO)

Reklama