Strona główna Twoje miasto

44. Rocznik Sądecki

20160707_44_rocznik_sadecki_28W sali im. Stanisława Małachowskiego w sądeckim ratuszu zgromadzili się sympatycy Rocznika Sądeckiego, aby po raz kolejny wspólnie świętować promocję tego periodyku.

Wśród zaproszonych do udziału w tym wydarzeniu gości znaleźli się m.in. Zastępca Prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech, dyrektor Wydziału Kultury Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji Józef Kantor, Przewodnicząca Rady Miasta Bożena Jawor, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tomasz Cisoń, profesorowie krakowscy od lat będący podporą Rocznika Feliks Kiryk, Bolesław Faron, Julian Dybiec, Sławomir Tabkowski, Tadeusz Aleksander i Jan Wnęk, a także przedstawiciele rodzin, których krewni są bohaterami biogramów umieszczonych w promowanej tego dnia publikacji.

Zgromadzonych powitał Jerzy Leśniak – Witam wszystkich gości na tegorocznej promocji Rocznika Sądeckiego. „A imię jego 40 i 4…” rzeczywiście to już 44 Rocznik Sądecki, zasłużone dla Nowego Sącza i Sądecczyzny wydawnictwo, który ukazuje się od 1939 roku i należy do najstarszych naukowych pism regionalnych w Polsce. A od 24 lat jest wydawany przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza – powiedział Jerzy Leśniak. – Nowy „Rocznik” liczy blisko 600 stron i zawiera kilkadziesiąt artykułów, materiałów, recenzji i biogramów. Całość uzupełnia m.in. kronika miasta i wykaz bibliograficzny Sądecczyzny za 2015 rok – dodał.

Zastępca Prezydenta Wojciech Piech zauważył jak ważną rolę w budowaniu wizerunku Sądecczyzny pełni wydawany dorocznie periodyk. – To już 24 lata, z których jesteśmy, jako Sądeczanie dumni. Rocznik dźwiga miasto ponad przeciętną, pozwala nam budować naszą tożsamość, nie tylko mieszkańców Nowego Sącza, ale wszystkich Sądeczan. Wojciech Piech dodał także, że publikowane w Roczniku Sądeckim treści pokazują otwartość miasta na cały region, a nawet kraj. – Nowy Sącz nie zamyka się w swoich opłotkach, ale jest miastem, które orientuje się na otoczenie, dostrzega i jest świadome swojego dorobku, ale jednocześnie wie, że bez swego otoczenia nie może funkcjonować.

Wojciech Piech podziękował profesorowi za dostrzeżenie wkładu władz miasta w funkcjonowanie redakcji Rocznika Sądeckiego – Chciałem podziękować profesorowi Feliksowi Kirykowi za to, że dostrzegł i docenił wkład samorządu w rozwój Rocznika Sądeckiego już od tylu lat. Wojciech Piech życzył zgromadzonym na sali satysfakcji z zapoznania się z biografią niezwykle interesującego Sądeczanina.

44. wydanie Rocznika Sądeckiego poświęcone zostało prof. dr hab. Józefowi Długoszowi. Autorem tekstu jest prof. Marceli Kosman z Poznania, który prywatnie był przyjacielem Józefa Długosza.

Podczas spotkania sylwetkę oraz dorobek Józefa Długosza przedstawili prof. dr hab. Feliks Kiryk i Julian Dybiec.

Prof. dr hab. Józef Długosz

Piwniczanin, historyk, wykładowca akademicki, wieloletni pracownik Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego, wicedyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej; oddany i zasłużony dla swojego regionu redaktor monograficznego wydania „Szkice i studia z dziejów miasta” oraz współautor i konsultant innych publikacji związanych z dziejami Piwnicznej. Badacz historii XVII w. autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, setek artykułów i kilku publikacji książkowych, współpracownik Rocznika Sądeckiego, uczestnik konferencji naukowych i autor odczytów, recenzent wydawnictw historycznych, autor artykułów w prasie regionalnej.

W naszej pamięci profesor Długosz zostanie jako pasjonat, badacz i znawca dziejów historycznych regionu i Polski, znawca dziejów magnaterii polskiej w XVII w., człowiek pochylający się nieustannie nad dziejami Polski, erudyta. Potomek góralskiego rodu z honorem, konsekwencją, ale i z dozą humoru idący przez życie.

20160707_44_rocznik_sadecki_02Podczas promocji „Rocznika Sądeckiego” wspomnienia o Józefie Długoszu zaprezentowała Wanda Łomnicka-Dulak – siostrzenica profesora Długosza. – Dwa dni temu, mając w perspektywie dzisiejsze spotkanie, wybrałam się z mężem i zaprzyjaźnionymi osobami na wędrówkę w kierunku przełęczy Rozdziela. Było to dla mnie swoiste przypomnienie, bo kilkanaście lat temu miałam szczęście przemierzyć ten i nie tylko ten szlak w towarzystwie rodziny, a przede wszystkim wuja Józefa Długosza. Zobaczyłam wówczas, jak bardzo oprócz nauki kochał rodzinę, Piwniczną i góry Beskidu Sądeckiego. Te wędrówki, przeplecione arcyciekawymi opowieściami wuja profesora, jak go nazywaliśmy, były budzeniem świadomości obywatelskiej i historycznej kolejnego pokolenia rodu Długoszów. Taka postawa Profesora zataczała zwielokrotnione kręgi, obejmowała wielu piwniczan, mieszkańców całej Sądecczyzny, ludzi w różnym wieku i zamieszkujących różne miejsca na ziemi.

Siostrzenica Józefa Długosza w piękny sposób mówiła o swoim wuju. – Gdyby określić Jego charakter barwą i zapachem – to człowiek jasnego zamyślenia, pachnący szerokim światem, a nie zamknięta atmosferą sal wykładowych, ale też człowiek noszący w swoim sercu zapach górskiej łąki, czy jodeł spod Jarzębków nad Piwniczną. Był naszą dumą i honorem, był naszym otwarciem na świat, był naszymi oczami spoglądającymi w studnię dawności.

Wanda Łomnicka-Dulak wyrecytowała wiersz, poświęcony postaci Józefa Długosza.

Pamięci prod. Józefa Długosza
pisane w paśmie Radziejowej

Jedna dusa górolsko profesorsko drugo
Bo dróga do tytułów z Piwnicne barz długo
Z górolskie drzewiane chołpy na uniwersytety
Sło sie długie godziny, lata, kilometry
W guni serdocku kiyrpcaf późni samodziale
Trza buło iś honornie z miłuwaniem wytrwale
Trza buło nie zatracić górolskości w dusy
Któro to sie zadumo, zaśmieje, to wzrusy

Wanda Łomnicka-Dulak

Do zgromadzonych na sali gości kilka słów skierowała także Joanna Długosz – córka Profesora. Słowa te odczytała Wanda Łomnicka-Dulak.

„Mój Ojciec pozostanie na zawsze pierwszą osobą, z którą poznawałam różne zakątki pięknej Ziemi Sądeckiej, oczywiście na czele z Piwniczną i jej okolicami. Wędrówki te pozostaną na zawsze w mojej pamięci. Stanowią też zachętę, by powracać w te strony. (…) Mała Ojczyzna mojego Ojca zajmowała ważne miejsce w Jego pracy naukowej, w tym także we współpracy z Rocznikiem Sądeckim, na łamach którego umieszczał swoje artykuły i recenzje. Równie istotna pozostanie współpraca z Towarzystwem Miłośników Piwnicznej i wszystkimi osobami, które starały się ocalić od zapomnienia historię i kulturę tej Ziemi oraz dorobek jej mieszkańców. (…) Dziękuję Redakcji Rocznika Sądeckiego za poświęcenie sylwetce Ojca najnowszego numeru szacownego periodyku oraz wszystkim, którzy uczcili Jego pamięć, umieszczając swoje artykuły na jego łamach”.

44. wydanie Rocznika Sądeckiego po raz kolejny zgromadziło pióra ekspertów. Sylwetkę Józefa Długosza przedstawił Marceli Kosman. Leszek Migrała poświęcił swój artykuł naszemu miastu w latach II Wojny Światowej. Wśród publikacji znalazło się także słowo Bolesława Farona poświęcone Janowi Rostockiemu, przedstawione w formie opowieści bibliograficznej. Sytuację polityczną Nowego Sącza w okresie od stycznia 1945 do stycznia 1947 w świetle akt starostwa powiatowego opisał Leszek Migrała. Natomiast Piotr Sadowski swój artykuł poświęcił ekshumacji szczątków żołnierzy radzieckich Armii Radzieckiej w Małopolsce w 2015 roku w kontekście historyczno-wojskowym.

Tradycyjnie także podczas tegorocznej promocji „Rocznika Sądeckiego” Honorowe Roczniki otrzymali rodzina Józefa Długosza, Jacek Mazanec, rodzina Stanisława Choczewskiego – córka Monika, syn Marcin, córka Barbara, rodzina prof. Jana Rostockiego oraz laureaci 16. konkursu wiedzy historycznej pn. „Ziemia Sądecka – od przeszłości do współczesności” – Kamil Dyrek ze SP w Chełmcu wraz z opiekunką mgr Moniką Żytkowicz, Julia Cisak z Gimnazjum Nr 5 im. św. Kingi w Nowym Sączu wraz z mgr Anastazją Plechta, Krzysztof Zawalski LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu z opiekunem mgr Teresą Szewczyk.

Konkurs zorganizowany został przez m.in. Muzeum Okręgowe, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Urząd Miasta Nowego Sącza, Starostwo Powiatowe i Małopolskie Kuratorium Oświaty, SP Nr 21 im. Jana Pawła II i Gimnazjum Nr 2 im. ks. J. Twardowskiego, Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, Stowarzyszenie „Dla Miasta” i Związek Sądeczan.

Na zakończenie promocji Rocznika Sądeckiego odbył się recital zespołu folkowego PEJM z Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Nowym Sączu. Przed publicznością wystąpili Justyna Zawiślan na skrzypcach, Przemysław Kiełbasa na akordeonie, Emil Kiełbasa na instrumentach perkusyjnych oraz Maciej Hejmej na gitarze basowej.

tekst i zdjęcia: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl