Strona główna Twoje miasto

70 lat miejskiej komunikacji w Nowym Sączu

Dziś (14 czerwca) w sali ratuszowej odbyły się uroczystości z okazji 70-lecia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Nowym Sączu. Podczas gali, prowadzonej przez redaktora Leszka Mazana, Prezydent Ryszard Nowak przekazał na ręce prezesa MPK Andrzeja Górskiego, Złoty Dukat Sędziwoja – nagrodę Prezydenta wręczaną wybitnym sądeckim przedsiębiorstwom.

W jubileuszu uczestniczył także zastępca prezydenta Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż. Krótką historię sądeckiego MPK, które powstało w 1948 r., przedstawił prezes Andrzej Górski. Za lata działalności, ciągłe usprawnianie przedsiębiorstwa oraz innowacje wprowadzane przez MPK, podziękował prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak.

Serdecznie dziękuję za te 10 lat naszej współpracy. Miałem dobrą rękę wybierając ten zarząd, w osobach pana prezesa oraz pani wiceprezes. Dziękuję Wam za ciężką pracę. Dziękuję również wszystkim pracownikom oraz związkom zawodowym, których przedstawiciele w bardzo trudnych czasach potrafili zrozumieć, że jeśli nie zmodyfikujemy zarządzania, nie zmodyfikujemy firmy, to sytuacja może się skończyć tak jak w PKS. Cieszy mnie znakomity rozwój firmy. Dziękuję również poprzednikom pana prezesa. Życzę dalszych wielu lat rozwoju i realizacji planów, które przed nami – powiedział prezydent i wręczył prezesowi Andrzejowi Górskiemu, honorując całą firmę i jej wkład w rozwój miasta, „Złoty Dukat Sędziwioja”.

W tej kadencji to już siódma statuetka. Tylko naprawdę wybitni sądeczanie, tylko wybitne sądeckie firmy, taką nagrodę otrzymały – dodał prezydent.

Andrzej Górski został również odznaczony Nagrodą Województwa Małopolskiego POLONIA MINOR. Nagrodę w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego wręczyła Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska.

Wyróżniający się pracownicy spółki MPK otrzymali natomiast Medale za Długoletnią Służbę, nadawane  z mocy Prezydenta RP, za „wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa”.

MPK Nowy Sącz

Gratulacje dla sądeckiego MPK złożyła delegacja Rady Miasta Nowego Sącza: Przewodniczący Janusz Kwiatkowski oraz radna Elżbieta Chowaniec. Życzenia złożyli ponadto prezesi spółek miejskich: Piotr Polek – prezes Zarządu spółki MPEC, Ewa Pancerz – wiceprezes Zarządu spółki NOVA oraz Janusz Adamek – prezes Zarządu spółki Sądeckie Wodociągi. MPK otrzymało od Sądeckich Wodociągów obraz autorstwa znanego sądeckiego pastelisty Ryszarda Miłka.

Nie zabrakło życzeń oraz gratulacji ze strony włodarzy okolicznych gmin, do których jeżdżą autobusy MPK.

Przypomnijmy, że spółka MPK dzięki uczestnictwu w rządowym projekcie E-bus Polski Autobus Elektryczny zakupi autobusy elektryczne. Aktualnie powstaje również nowoczesny dworzec autobusy MPK przy ul. Kolejowej a partner projektu – miasto Stary Sącz – właśnie przystąpiło do rozstrzygnięcia przetargu na budowę sytemu komunikacyjnego Park and Ride. Stworzy to zintegrowany system komunikacji publicznej Sądecczyzny. MPK obsługuje nie tylko Nowy Sącz, ale również Miasto i Gminę Stary Sącz, Gminę Nawojowa, Gminę Kamionka Wielka, Gminę Podegrodzie. Obecnie trwają rozmowy o prowadzenie kursów do gmin Łącko oraz Łukowica.

tekst i zdjęcie Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl

Reklama