Strona główna Twoje miasto

725 lat Nowego Sącza: Św. Małgorzata oficjalną patronką. Nowy sztandar miasta

Święta Małgorzata jest oficjalnie patronką Nowego Sącza. Dziś (8 listopada) w sądeckiej bazylice kolegiackiej pod wezwaniem świętej Małgorzaty odbyło się uroczyste nabożeństwo, podczas którego odczytano papieski dekret ustanawiający świętą patronką naszego miasta. Podczas mszy nastąpiło także przekazanie miastu sztandaru, ufundowanego przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.

„Sądeczanie wierni, prawi, niewzruszeni” – taka dewiza widnieje na sztandarze, który został przekazany miastu przez fundatorów. Sztandar został poświęcony przez biskupa tarnowskiego ks. dr Andrzeja Jeża. Z rąk starszego cechu Jana Firsta przyjął go prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak.

W imieniu mieszkańców miasta wręczam sztandar ufundowany przez Cech Rzemiosł Różnych  jako symbol najwyższych wartości, do godnego wypełniania obowiązków wobec miasta i jego mieszkańców – powiedział Jan First przekazując sztandar. – Przekazuję pod waszą straż i opiekę symbol naszego miasta. Strzeżcie go dla nas i potomnych – powiedział prezydent zwracając się do pocztu sztandarowego.

św. Małgorzata oficjalną patronką Nowego Sącza

Prezydent podziękował biskupowi Andrzejowi Jeżowi za celebrę mszy świętej oraz dokonanie aktu poświecenia sztandaru. – Składam także podziękowania fundatorom, Cechowi Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu – dodał prezydent Ryszard Nowak. – Od zarania dziejów z Nowym Sączem i jego historią byliście związani w dobrych i złych chwilach. Wasz dar jest dowodem waszej wierności i waszego oddania. Ma on ogromne znaczenie dla naszego miasta i jego mieszkańców – podkreślił prezydent.

Św. Małgorzata patronką miasta

Dekret ustanawiający św. Małgorzatę Antiocheńską patronką naszego miasta wydany został przez papieską Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Przewodniczący mszy świętej biskup tarnowski ks. dr Andrzej Jeż podkreślił znaczenie kultu św. Małgorzaty i jej wpływ na duchowe dzieje miasta.

Dziś Nowy Sącz poprzez oficjalne przyjęcie za patronkę świętej Małgorzaty Antiocheńskiej deklaruje publicznie,  iż chce także być civitas dei – miastem Bożym. I tego wam gorąco życzę, abyście pod możnym patronatem świętej Małgorzaty tworzyli wspólnie, powtarzam: wspólnie; mieszkańcy razem ze swoimi władzami samorządowymi miasto Boże. A może bardziej miasto bożych ludzi, ludzi, którzy żyją po bożemu, respektują prawa Boga i prawa człowieka – powiedział biskup Jeż w homilii.

Świadkami i uczestnikami doniosłego wydarzenia w sądeckiej bazylice byli: sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Adam Kwiatkowski, sądeccy parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa i miasta z zastępcami prezydenta Nowego Sącza Jerzym Gwiżdżem i Wojciechem Piechem i przewodniczącą Rady Miasta Bożeną Jawor, delegacje instytucji, organizacji społecznych i zakładów pracy oraz sądeccy strzelcy. Oprawę muzyczna uroczystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej.

Św. Małgorzata Antiocheńska

Św. Małgorzata Antiocheńska jest czczoną zarówno w kościele rzymskokatolickim, jak i w kościołach wschodnich męczennicą chrześcijańską, żyjącą na przełomie III i IV wieku w Antiochii Pizydyjskiej. Według zachowanego podania św. Małgorzata była córką pogańskiego kapłana, lecz została nawrócona na chrześcijaństwo przez swoją opiekunkę, która zajmowała się nią po śmierci matki.

tekst i zdjęcia: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl