Strona główna Twoje miasto

725 lat Nowego Sącza: Uroczysta Sesja Rady Miasta

Reklama

W nowosądeckim ratuszu odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Nowego Sącza, podczas której zaprezentowano sztandar miasta (8 listopada). Sztandar został ufundowany przez sądecki Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości i poświęcony na uroczystej mszy świętej z okazji 725-lecia miasta.

Dzisiejsza uroczysta sesja Rady Miasta jest wyjątkowa – powiedziała otwierając sesję przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza Bożena Jawor. – Nasze królewskie miasto Nowy Sącz, nasza mała ojczyzna kończy 725 lat. Jest to święto wszystkich sądeczan i tych, którzy kochają nasze miasto. Myślę, że mamy szczęście, że dożyliśmy tej rocznicy i możemy ją szczęśliwie obchodzić.

W imieniu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, który sztandar ufundował, wystąpił starszy cechu Jan First. Prezes First wręczył prezydentowi miasta Ryszardowi Nowakowi akt nadania sztandaru.

My, rzemieślnicy, członkowie Cechu w Nowym Sączu, w imieniu sądeczan przekazujemy swojemu miastu sztandar, jako symbol wierności i prawości oraz niewzruszonego trwania przy wartościach najwyższych: służbie Boga, Ojczyzny i honoru

– czytamy w akcie.

Prezydent Ryszard Nowak podkreślił, że urodziny miasta to wydarzenie niezwykłe, zwieńczone wręczeniem sztandaru przez Cech Rzemiosł Różnych i ogłoszeniem świętej Małgorzaty patronką Nowego Sącza. – Kończymy 725 lat swojej historii znakomitym akcentem: święta Małgorzata jest od dziś naszą oficjalną patronką – powiedział prezydent Ryszard Nowak. – Ale też zdajemy sobie sprawę, że przez 725 lat tą patronką i opiekunką miasta była. Każdy, kto w historii uczestniczył, ze świętą Małgorzatą był związany.

Prezydent podziękował rzemieślnikom za sztandar i podkreślił znaczenie rzemiosła w historii miasta. – Historia nie oszczędzała Nowego Sącza, tak jak nie oszczędzała naszej ojczyzny. Jestem niezwykle wzruszony i szczęśliwy, że mogłem uczestniczyć w tym przedsięwzięciu (jubileuszu 725-lecia – przyp. red.). Chciałbym również serdecznie podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że w dniu dzisiejszym nasze święto, jego charakter i wzniosłość miało taką, a nie inną oprawę – zakończył prezydent. W podziękowaniu za sztandar prezydent wręczył Janowi Firstowi kopię aktu lokacyjnego miasta.

Na ręce przewodniczącej Rady nadeszło wiele życzeń i gratulacji, w tym list od prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy, który odczytał sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Adam Kwiatkowski. – Nowy Sącz, dzięki sile jego mieszkańców, zawsze potrafił podnieść się z upadku – napisał między innymi Andrzej Duda. – Dzisiaj Państwa miasto, stanowiące siedzibę powiatu i powszechnie uznawane za stolicę Sądecczyzny, to ważne miejsce na mapie południowej Polski, liczący się ośrodek gospodarczy, turystyczny, kulturalny i edukacyjny Ziemi Sądeckiej – czytamy w liście prezydenta.

Wśród gości uroczystej sesji znaleźli się między innymi biskup tarnowski dr Andrzej Jeż, proboszczowie sądeckich parafii na czele z prepozytem kapituły kolegiackiej drem Jerzym Jurkiewiczem, honorowi obywatele miasta: ks. prałat Stanisław Czachor, dr Krzysztof Pawłowski i Kazimierz Pazgan. Na sesji obecni byli także przedstawiciele władz wojewódzkich i lokalnych z zastępcami prezydenta Nowego Sącza Jerzym Gwiżdżem i Wojciechem Piechem oraz miast partnerskich Nowego Sącza: Kiskunhalas, Preszowa, Starej Lubowli, Troków i Tarnowa.

Goście złożyli prezydentowi wiele serdecznych życzeń. – Dzisiaj, ciesząc się razem z wami, życzę mieszkańcom Nowego Sącza wraz z przedstawicielami władzy satysfakcji, wielu sukcesów w pracy zawodowej i społecznej, która przyczynia się do rozwoju tego terenu – mówiła piękną polszczyzną przedstawicielka rejonu trockiego na Litwie Teresa Sołowjowa.

Historię Nowego Sącza przybliżył dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Robert Ślusarek. (więcej o historii Nowego Sącza – poniżej). Okolicznościowy wykład nosił tytuł: Święci patronowie miast polskich, ze szczególnym uwzględnieniem świętej Małgorzaty jako patronki Nowego Sącza.

Podczas sesji nastąpiło także uroczyste wprowadzenie do obiegu znaczka pocztowego z serii “Miasta Polskie”. Na znaczku znajduje się ratusz i figura św. Małgorzaty, która została ogłoszona patronką Nowego Sącza dokładnie w dniu rozpoczęcia emisji (8 listopada). Znaczek o wartości 20 groszy jest dostępny w punktach sprzedaży Poczty Polskiej na terenie całego kraju. Został wydrukowany w nakładzie 10 milionów sztuk.

znaczek z Nowym Sączem - historia Nowego Sącza

Część artystyczną wypełnił chór im. Jana Pawła II z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu pod kierownictwem Stanisława Wolaka.

tekst i zdjęcia: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl

Historia Nowego Sącza

Nowy Sącz nazywany jest „perłą” oraz „bramą” Sądecczyzny i Beskidów. Akt lokacyjny Nowego Sącza wydał 8 listopada 1292 r. Wacław II Czeski. Miasto miało powstać z przeniesienia Sącza starego na teren wsi biskupów krakowskich – Kamienicy. Przeprowadzka nie została sfinalizowana. Stąd obok siebie Sącze: Stary i Nowy. Nazwa Nowy Sącz pojawiła się w połowie XIV w.
Dzięki przywilejom królewskim Nowy Sącz stał się ważnym ośrodkiem handlu i rzemiosła na szlaku węgierskim, z prawem bicia własnej monety – brakteata. Wybudowanie w okresie kazimierzowskim zamku i otoczenie miasta murami sprawiło, że było ono ważnym ogniwem w systemie obronnym południowej granicy Królestwa Polskiego. Tu Władysław Jagiełło z księciem Witoldem przygotował plan bitwy pod Grunwaldem, a Kazimierz Jagiellończyk kształcił synów pod okiem Jana Długosza i Kallimacha. Miasto stało się centrum administracyjnym, gospodarczym, religijnym i kulturalnym promieniującym na cały region.
W czasie potopu szwedzkiego wojska Karola Gustawa zajęły miasto na krótko. Wyzwolili je mieszczanie nowosądeccy na dwa tygodnie przed odstąpieniem Szwedów spod Częstochowy. Na dwa lata przed I rozbiorem Polski miasto i południowa część Sądecczyzny zostały zajęte przez Austrię. Autonomia galicyjska przyniosła miastu ożywienie gospodarcze dzięki wybudowaniu kolei tarnowsko-leluchowskiej (1876 r.), połączenia z Chabówką i Warsztatów Kolejowych (1884 r.). W 1918 r. mieszkańcy Nowego Sącza byli jednymi z pierwszych, którzy sięgnęli po niepodległość w rozpadającej się monarchii habsburskiej.
II wojna światowa to najtragiczniejsza karta w dziejach grodu. Miasto stało się ważnym ośrodkiem kuriersko-przerzutowym na Słowację i Węgry. Dzięki brawurowej akcji Sądeczan w tutejszym szpitalu odbity został z rąk okupanta Jan Karski – kurier i emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego.
W dzisiejszym Nowym Sączu przeszłość przeplata się i uzupełnia ze współczesnością. Siedem wieków i dwadzieścia pięć lat historii miasta zobowiązuje.
Sławomir Sikora
Reklama