Strona główna Wiadomości

8 ofert na wykonanie dokumentacji projektowej łącznika sądeckich obwodnic; 6 mieści się w budżecie zamawiającego

Reklama
budowa obwodnicy Chełmca
Fragment dokumentacji przetargowej GDDKiA

W krakowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad otwarto we wtorek oferty w przetargu: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i opracowań towarzyszących dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28″ wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego”. 6 z 8 złożonych ofert jest poniżej założonego budżetu.

Obiecywana od lat „Budowa obwodnicy Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28” to 1,5-kilometrowy odcinek pomiędzy rondem na ul. Marcinkowickiej w Chełmcu a rondem na granicy Biczyc Dolnych i Chełmca czyli połączenie obwodnic Nowego Sącza – północnej i zachodniej. Pierwotnie zakładano, że łącznik będzie gotowy do końca 2020 roku, ale ten termin jest nierealny i opóźni się o kolejne kilka lat.

W marcu br. unieważniono przetarg na zaprojektowanie i budowę łącznika obwodnic. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 32,6 mln zł ale złożone dwie oferty – na 55,2 mln zł oraz 56,8 mln zł – znacznie przewyższały budżet. Dlatego zdecydowano się ogłosić przetarg na razie na samo przygotowanie dokumentacji projektowej.

Wpłynęły oferty 8 firm. Najtańsza z nich proponuje cenę 1,28 mln zł, a najdroższa ponad 3 mln zł. Przed otwarciem ofert GDDKiA poinformowała, że na sfinansowanie przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć 2,46 mln zł. Z tego wynika, że 6 ofert mieści się w zakładanym budżecie. Najważniejszym kryterium oceny ofert będzie cena (waga 60) oraz kryteria jakościowe: doświadczenie projektanta drogowego (waga 21) i zespół projektowy (waga 19).

Specyfikacja przetargu wskazuje, że wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych może zająć nawet 20 miesięcy. Gdy projekt będzie gotowy, trzeba będzie przygotować przetarg na budowę łącznika, na co GDDKiA daje sobie 7 miesięcy. Zakłada się, że nadzór autorski Wykonawcy nad realizacją inwestycji może trwać nawet 18 miesięcy. Zatem łącznie daje to 45 miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą prac projektowych, którego powinniśmy poznać w ciągu najbliższych kilku tygodni.

(JO)