Strona główna Kultura i imprezy

80 lat Muzeum w Nowym Sączu. Wystawa „Nasze zbiory – nasza chluba”

80-lecie nowosądeckiego Muzeum

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zaprasza na wystawę „Nasze zbiory – nasza chluba” przygotowaną z okazji przypadającego w tym roku 80-lecia nowosądeckiego Muzeum. Gromadzone przez mieszkańców pamiątki z przeszłości po raz pierwszy zaprezentowano na Zamku Królewskim 12 sierpnia 1938 roku.

„Od tamtego dnia minęło niemal dokładnie 80 lat. W tym czasie muzeum stało się jedną z najważniejszych instytucji kultury nie tylko na ziemi sądeckiej, ale w całej Małopolsce. Dzisiaj Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu to instytucja Województwa Małopolskiego, która pod swoimi skrzydłami ma kilka oddziałów: Sądecki Park Etnograficzny i Miasteczko Galicyjskie, Galerię Marii Ritter (Ritterówkę), Muzeum Lachów Sądeckich im. Zofii i Stanisława Chrząstowskich w Podegrodziu, Muzeum Pienińskie im. Józefa Szalaya w Szczawnicy, Galerię „Dawna Synagoga” w Nowym Sączu, Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju (Romanówkę) oraz bibliotekę specjalistyczną z bogatymi zbiorami Sandecjanów” – przypomina Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

– Obecnie we wszystkich działach muzealnych liczba zbiorów wynosi: muzealia – 21528, materiały pomocnicze – 8668, depozyty – 845, archiwalia, w tym w Nowym Sączu: akta – 45,64 mb, negatywy celuloidowe – 535, negatywy szklane – 2431, fotografie – 16851, pocztówki – 4338, afisze, plakaty – 1906, płyty gramofonowe – 53, przeźrocza – 2596, filmy – 197 oraz w Szlachtowej: pocztówki – 558, fotografie – 3132. Większość muzealiów z dawnego działu artystyczno-historycznego znajduje się teraz w Dziale Sztuki, część trafiła do zbiorów innych wyodrębnionych działów, gdzie przeniesione zostały też wybrane eksponaty z dawnego działu archeologiczno-historycznego. W skansenie jest ok. 80 obiektów architektonicznych z wyposażeniem. Dzięki funduszom unijnym powstaje sektor przemysłu wiejskiego z młynem, tartakiem i foluszem – podkreśla Maria Marcinowska, kuratorka wystawy „Nasze zbiory – nasza chluba”.

Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek 10 sierpnia o godz. 17.00 w gmachu głównym muzeum, przy ul. Jagiellońskiej 56 w Nowym Sączu. Wystawę będzie można oglądać do 17 lutego 2019 roku.

Od kwietnia br. główna siedziba Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu mieści się przy ul. Jagiellońskiej 56, w zaadaptowanej i wyremontowanej zabytkowej kamienicy z 1912 roku. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu otwiera nowy gmach główny i udostępnia ekspozycje

(iw)