Strona główna Twoje miasto

Akt Czystego Powietrza dla Sądecczyzny

Reklama

11 kwietnia, podczas specjalnie zorganizowanej konferencji z udziałem władz miasta Nowego Sącza oraz włodarzy okolicznych miast i gmin a także radnych miejskich oraz innych zaproszonych gości, w sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza podpisany został Akt Czystego Powietrza dla Sądecczyzny.

Sygnatariusze dokumentu przekazali Prezydentowi Miasta Nowego Sącza Ludomirowi Handzlowi koordynację działań, reprezentowanie wobec instytucji mogących wesprzeć realizację Aktu oraz podejmowanie kroków zmierzających do pozyskania finansowania na wspólne działania w zakresie czystego powietrza.

Szanowni państwo! Nowy Sącz wraz z Kotliną Sądecką należą do jednych z najgorszych pod względem zanieczyszczeń powietrza miejsc w Polsce i Europie. Konsekwencją są liczne choroby i fatalna jakość życia mieszkańców. Niska emisja to najbardziej demokratyczne zjawisko. Dotyka wszystkich. Bogatych, biednych, wierzących, niewierzących. Złym powietrzem oddychają zwolennicy każdej opcji politycznej jak i ci, którzy nigdy nie uczestniczą w wyborach – mówił prezydent Ludomir Handzel.

Jesteśmy już po etapie, w którym samo zjawisko było negowane. Wiem, że żyjemy w skażonym otoczeniu. W przypadku Kotliny Sądeckiej i ościennych gmin główne przyczyny problemu mamy jasno zdefiniowane: stare instalacje grzewcze, paliwa stałe złej jakości, wciąż istniejącą akceptacja dla spalania śmieci i ukształtowanie powierzchni sprzyjające kumulacji zanieczyszczeń. Zaproszeni goście zaprezentują przykłady funkcjonujących programów służących poprawie jakości powietrza. Chcemy skorzystać ze sprawdzonych pomysłów, które są możliwe do realizacji w naszych warunkach. Zdaję sobie sprawę, że podpisywano do tej pory wiele dokumentów i deklaracji. Czas na działania. Faktyczne działania.

Miasto Nowy Sącz pod moim kierownictwem opracowało katalog systemowych działań, które w przeciągu kilku najbliższych lat powinny przynieść poprawę jakości powietrza. Jeśli jest taka wola, czego jestem pewien, to naturalną konsekwencją są wspólne kroki. Uczynimy to razem, gdyż zanieczyszczenia powietrza nie znają granic. Nie dla stworzenia kolejnego dokumentu, który trafi na półkę. Zrobimy to, co konieczne i celowe dla mieszkańców Sądecczyzny. Dla jakości naszego życia. Dla nas wszystkich. Szczególnie – dla naszych dzieci – podkreśl prezydent Ludomir Handzel.

Akt Czystego Powietrza dla Sądecczyzny podpisali przedstawiciele następujących gmin: Miasta Nowego Sącza, Miasta i Gminy Szczawnica, Gminy Nawojowa, Gminy Podegrodzie, Gminy Gródek nad Dunajcem, Gminy Chełmiec, Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka, Gminy Łącko, Gminy Łososina Dolna oraz Gminy Wolbrom.

Akt Czystego Powietrza dla Sądecczyzny

Podczas konferencji z referatami wystąpiły osoby zajmujące się w województwie małopolskim działaniami służącymi poprawie jakości powietrza, a mianowicie:

  • Dyrektor Wydziału Ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa Jan Urbańczyk („Miasto Kraków w walce o czyste powietrze”),
  • Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska Daniel Wrzoszczyk („Współpraca gmin Metropolii Krakowskiej na rzecz poprawy jakości powietrza”),
  • Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko „(Doświadczenia w pilotażu programu Stop Smog w Skawinie”),
  • Piotr Łyczko z Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego („Założenia aktualizacji Programu Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego”).

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Nowego Sącza Grzegorz Tabasz przedstawił założenia Aktu Czystego Powietrza dla Sądecczyzny oraz zaprezentował program ograniczania niskiej emisji w Kotlinie Sądeckiej.

Konferencję poprowadził dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Nowego Sącza dr Marcin Poręba.

tekst i zdjęcie Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl