Strona główna Twoje miasto

Aleksander Rybski pożegnał się z I LO

Aleksander Rybski

Rada pedagogiczna I Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu podziękowała odchodzącemu na emeryturę dotychczasowemu dyrektorowi szkoły Aleksandrowi Rybskiemu. Ze szkołą był związany przez 54. lata, w tym 27. na stanowisku dyrektora, co oznacza, że w 200-letniej historii szkoły, najdłużej zajmował to stanowisko.

Dlaczego przejście pana dyrektora Andrzeja Rybskiego na emeryturę wymaga uroczystej oprawy? – pytał w imieniu rady pedagogicznej nauczyciel historii Jakub Bulzak i argumentował:

Pan dyrektor jest matematykiem, więc pozwolę sobie zacząć od argumentów liczbowych: wśród nauczycieli, którzy pracują obecnie w szkole i internacie, tylko czternaście osób nie zostało zatrudnionych przez pana Rybskiego, wszyscy pozostali mają na angażu jego podpis. Pan dyrektor ze szkołą jest związany od pierwszego września 1964 roku, kiedy po zdanym egzaminie wstępnym zaczął być uczniem tej szkoły, co daje pięćdziesiąt cztery lata, co stanowi dwadzieścia siedem procent historii szkoły. Dyrektorem jest przez dwadzieścia siedem lat, co stanowi trzynaście i pół procent historii szkoły. Jest to oczywiście rekord – drugi w kolejności Ludwik Klemensiewicz urzędował tylko trzy lata krócej. Aleksander Rybski był pierwszym dyrektorem, którego wybrano w drodze otwartego konkursu, był pierwszym dyrektorem trzeciej Rzeczypospolitej. Chór Scherzo przed kadencją pana dyrektora zdobył tylko dwie nagrody, wszystkie inne w trakcie jego kadencji, Festiwal Młodych talentów pod dyrekcją Barbary Porzucek tak wielką imprezą stał się podczas urzędowania pana dyrektora. Zatem czy się to komuś podoba czy nie, pan dyrektor Aleksander Rybski przeszedł do historii nie tylko szkoły, ale i Nowego Sącza i Sądecczyzny.

Nauczyciele dziękowali odchodzącemu dyrektorowi za to, że szkoła pod jego rządami była chlubą miasta i regionu, za dobroć i spokój w pracy, a także za to, że dyrektor zgadzał się na realizowanie różnych pomysłów kadry i uczniów, zarówno zwykłych, jak i nawet szalonych.

Aleksander Rybski usłyszał też życzenia:

Odpoczynku, regeneracji sił fizycznych i duchowych, obniżenia poziomu stresu, który na stanowisku dyrektora z pewnością musiał być wysoki. Życzymy wykorzystania wolnego czasu na realizację wszystkich pasji, jak najdłuższych lat w zdrowiu, jak najczęstszych spotkań ze szkołą przy różnych okazjach, pomyślności w życiu rodzinnym i zadowolenia z gromadki wnuków.

Ustępujący ze stanowiska dyrektora nie krył wzruszenia, kiedy mówił do nauczycieli:

Cieszę się, że nie musiałem was dyscyplinować, boście sami sobie narzucali dyscyplinę. Nie musiałem was też kontrolować, bo mieliśmy od tego uczniów i rodziców. Kieruję teraz słowa do mojego następcy – poczuje pan to na własnej skórze, kiedy będzie miał pan kontakt z absolwentami szkoły, którzy gdy coś się dzieje dzwonią „panie dyrektorze, co wy tam wyczyniacie, szkoła na łeb, na szyję leci”, albo coś jeszcze innego mówią. Tak więc absolwenci są takim naszym recenzentem, że lepszego nie potrzeba.

Powtórzę słowa generała Gągora, który kiedy spotykał się z uczniami, mówił „chodziłem do najlepszej szkoły na świecie” – oby tak mówili wszyscy absolwenci naszej szkoły.

Czuję się spełniony, byłem między fajnymi ludźmi i nie kończę swojego szkolnego życiorysu, bo jeszcze będę tu przychodził.

Aleksander Rybski, choć nie będzie już dyrektorem I Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu, nadal będzie prowadził lekcje matematyki.

W uroczystości kończącej kadencję dyrektora Rybskiego uczestniczył Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel, który pełni funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół I Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu oraz Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu Zbigniew Krupa, który wręczył odchodzącemu dyrektorowi statuetkę Temidy Sądeckiej.

Dyrektorem I Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu od 1 grudnia będzie nauczyciel języka niemieckiego Andrzej Padula.

tekst i zdjęcie Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl
Reklama