Strona główna Wiadomości

Apel o lokalizację jednostki wojskowej w mieście: przyłączy się Rada Miasta, będzie zbiórka podpisów

apel poparcia dla inicjatywy ponownej lokalizacji jednostki wojskowej w Nowym SączuRada Miasta Nowego Sącza ma na najbliższej sesji przyłączyć się do apelu “poparcia dla inicjatywy ponownej lokalizacji jednostki wojskowej w Nowym Sączu odwołującej się do tradycji 1 Pułku Strzelców Podhalańskich”. Zapowiadana jest również zbiórka podpisów poparcia wśród mieszkańców.

Apel do Premiera RP oraz Ministra Obrony Narodowej sygnowało kilkadziesiąt osób głównie polityków, samorządowców i pracowników sfery budżetowej. Pod koniec stycznia do apelu przyłączył się jednogłośnie Sejmik Województwa Małopolskiego. 27 lutego uchwałę w tej sprawie ma przyjąć Rada Miasta Nowego Sącza. Oto treść:

Rada Miasta Nowego Sącza postanowiła przyjąć apel poparcia włączając się tym samym w obywatelską inicjatywę zmierzającą do ponownej lokalizacji jednostki wojskowej w Nowym Sączu odwołującej się do tradycji 1 Pułku Strzelców Podhalańskich o treści:

„W odpowiedzi na współczesne wyzwania bezpieczeństwa apelujemy do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Obrony Narodowej o podjęcie działań zmierzających do lokalizacji w Nowym Sączu jednostki wojskowej odwołującej się do tradycji 1 Pułku Strzelców Podhalańskich.

Dnia 14 listopada 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa przewiduje zwiększenie wydatków na obronność oraz wzrost liczebności sił zbrojnych do przeszło 200 tysięcy.

W okresie międzywojennym w Nowym Sączu stacjonował 1 Pułk Strzelców Podhalańskich. Powstał na przełomie listopada i grudnia 1918 roku, wsławił się w walkach w latach 1918-1920 na Spiszu i Orawie, Śląsku Cieszyńskim, Małopolsce oraz wojnie polsko-bolszewickiej. We wrześniu 1939 roku w ramach II Brygady Górskiej Pułk walczył w obronie Nowego Sącza.

Odwołując się do tradycji stacjonującej w okresie międzywojennym jednostki stwierdzamy, że przywrócenie jej do Nowego Sącza leży w interesie obronności kraju, jak i sądeckiego regionu, gdzie głęboko zakorzenione są tradycje patriotyczne, jak i walk o niepodległość naszej Ojczyzny.

To ta Ziemia Sądecka zrodziła oddanych sprawie Ojczyzny bohaterów. Piękne karty historii zapisały takie postaci jak gen. Józef Giza – generał brygady Wojska Polskiego, Józef Bieniek – żołnierz Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej, gen. Michał Gałązka – pułkownik artylerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej i Polskich Sił Zbrojnych, gen. Franciszek Gągor – generał Wojska Polskiego, Kazimierz Pieracki – żołnierz Legionów Polskich, Roman Stramka – słynny kurier górski z czasów II Wojny Światowej, Julian Zubek ps. „Tatar” – major 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK, gen. Józef Kustroń – generał Brygady Wojska Polskiego i wiele innych.

Budującym argumentem jest również fakt, że wojskowe tradycje patriotyczne ukształtowały właściwe wzorce w młodym pokoleniu. Dobitnym przejawem są szkoły i organizacje kształcące młodych Sądeczan w duchu przywiązania i szacunku do munduru.

Jesteśmy toteż przekonani, iż gwarantem obronności jest oddanie i poświęcenie w imię fundamentalnych wartości jakie zostały zaszczepione na Sądecczyźnie. Powierzenie tym samym misji obronności przygranicznej Ziemi Sądeckiej na czele z królewskim miastem Nowy Sącz byłoby przedsięwzięciem słusznym i dumą dla jej mieszkańców.

W 100-lecie Odzyskania Niepodległości Zawsze Wierni Sądeczanie”

Radni Miasta Nowego Sącza

Komitet honorowy zawiązany w celu podjęcia działań na rzecz lokalizacji jednostki wojskowej w mieście zapowiada także zbiórkę podpisów pod apelem. Akcja ma odbyć się głownie pod kościołami 4, 11 oraz 18 marca.

(JO)