Strona główna Twoje miasto

Barbara Porzucek odznaczona Krzyżem Małopolski

Barbara Porzucek

W ramach obchodów jubileuszu 200-lecia I Gimnazjum i Liceum im. J. Długosza w Nowym Sączu w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” odbył się Koncert Festiwalu Młodych Talentów. Podczas widowiska Leszek Zegzda z zarządu województwa uhonorował wieloletnią dyrektor Festiwalu Barbarę Porzucek Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolski.

Na scenie sądeckiego Sokoła wystąpili laureaci XLII Festiwalu Młodych Talentów, a także triumfatorzy poprzednich jego edycji. Podczas uroczystości Leszek Zegzda z zarządu województwa uhonorował dyrektor Festiwalu Barbarę Porzucek Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolski.

Barbara Porzucek jest muzykiem, animatorem kultury, artystką estradową i pedagogiem. Od 1981 r. realizuje autorskie formy pracy z młodzieżą z piosenki literackiej i estradowej, obejmujące kształcenie wokalne, kulturę słowa, interpretację tekstu literackiego. Jest jurorką festiwali i przeglądów artystycznych.

Nieprzerwanie od 1988 r. do 2018 r. pełniła funkcję dyrektora artystycznego cyklicznej corocznej imprezy – Festiwalu Młodych Talentów I Gimnazjum i Liceum im. J. Długosza w Nowym Sączu, najstarszego i największego na południu Polski szkolnego przeglądu uzdolnionej artystycznie młodzieży. Wśród wypromowanych młodych talentów znaleźli się uznani dziś artyści sceny i estrady, m.in.: Karolina i Paulina Chapko, Piotr Franasowicz, Mateusz Bieryt, Ewelina Marciniak, Małgorzata Szarek, Przemysław Dakowicz, Sławomir Franasowicz, Katarzyna Pawłowska.

Jest współautorką książki „Nie chowaj się za szafą, wyjdź spod łóżka kolego…. czyli o 35 Festiwalach Młodych Talentów I Gimnazjum i Liceum im. J. Długosza w Nowym Sączu” wydanej w 2011 r. Uczestniczyła w wydaniu 3 płyt CD jako kierownik muzyczny. We współpracy z instytucjami kultury (m.in. MCK SOKÓŁ, MOK i Pałac Młodzieży w Nowym Sączu) zrealizowała kilkadziesiąt widowisk i spektakli muzycznych, wieczorów poetyckich, spotkań autorskich, cyklicznych imprez dla dzieci, premier filmowych.

tekst i zdjęcia Biuro Prasowe UMWM – Agenda UMWM w Nowym Sączu
Reklama