Strona główna Twoje miasto

Bezpłatne szkolenia dla NGO

Subregionalne Forum NGO

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku organizuje bezpłatne szkolenia z zakresu formalnoprawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz konferencję Subregionalne Forum NGO.

Szkolenia dla liderów/przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie subregionu sądeckiego, a także osób zainteresowanych utworzeniem NGO organizowane są:

1/ W Nowym Sączu:  15 października 2018 r. (poniedziałek), 29 października 2018 r. (poniedziałek) 20 listopada 2018 r. (wtorek)

2/ W Limanowej: 15 października 2018 r. (poniedziałek)

3/ W Gorlicach: 16 października 2018 r. (wtorek)

Zajęcia poświęcone będą m.in. zagadnieniom związanym z:

nowelizacją ustawy o Prawo o stowarzyszeniach oraz obowiązkami NGO’s z tym związanymi (obowiązek dostosowania statutów stowarzyszeń);
sprawozdawczości w organizacji pozarządowej;
dokumentowaniem pracy organów;
ochrona danych osobowych w stowarzyszeniu/fundacji – RODO 2018;
działalnością nieodpłatną, odpłatną i gospodarcza w organizacji,
prawami i obowiązkami organizacji posiadającej status OPP.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny.  Dla każdego uczestnika zapewnione są materiały szkoleniowe, wsparcie poszkoleniowe oraz poczęstunek na szkoleniu.

Uwaga!  Zgłoszenia przyjmowane są do 10 października 2018 r lub do wyczerpania limitu miejsc – tel. 696-952-016, (18) 443-57-08; e-mail: morso@sutw.pl

Ilość miejsc jest ograniczona.

Konferencja Subregionalne Forum NGO dla liderów/przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie subregionu sądeckiego odbędzie się w dniu 18 października 2018 r. (czwartek) w godz. 12.00-17.00 w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Konferencja będzie miała następujący przebieg:

– otwarcie Subregionalnego Forum NGO – powitanie Gości,

– wystąpienie Starosty Nowosądeckiego, Marka Pławiaka oraz przedstawicieli Zarządu Powiatu Nowosądeckiego,

– wystąpienie przedstawiciela Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – Roczny Program Współpracy  Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r.,

– przedstawienie projektu Marszałkowski Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Subregion Sadecki,

– rozstrzygnięcie Konkursu Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu,

– konsultacja projektu Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r.,

– integracja środowiska NGO – wymiana dobrych praktyk, przerwa kawowa, poczęstunek,

– formalnoprawne aspekty działania organizacji pozarządowych.

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji  do 15 października 2018 r. poprzez zgłoszenia telefoniczne: tel. 696-952-016, (18) 443-57-08;  lub mailowe: morso@sutw.pl

Szkolenia oraz konferencja Subregionie Forum NGO organizowane są w ramach projektu Marszałkowski Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Subregion Sądecki dofinansowany ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.

tekst nadesłany przez Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – Marszałkowski Ośrodek  Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Subregionie Sądeckim

Jeśli chcesz poinformować mieszkańców Nowego Sącza o jakimś wydarzeniu, podzielić się przemyśleniami, uważasz, że dzieje się coś ciekawego, interesującego, intrygującego albo niepokojącego czy bulwersującego – opisz to, zrób zdjęcie, nagraj film i przyślij na redakcja@twojsacz.pl Najciekawsze materiały publikujemy w rubryce Twoje Miasto.

Reklama