Strona główna Wiadomości

Bliżej do rewitalizacji Parku Strzeleckiego

Reklama
projekt rewitalizacji Parku Strzeleckiego
Fot. Laboratorium Architektury

Projekt rewitalizacji Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami, będący częścią koncepcji tzw. Wenecji Sądeckiej otrzymał właśnie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, co formalnie otwiera drogę do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji inwestycji. Miasto, mimo że posiada kosztorys, nie chce zdradzić kwoty potrzebnej do zrealizowania zamierzeń, podtrzymuje natomiast chęć pozyskania na ten cel kilkudziesięciu milionów złotych środków zewnętrznych.

Projekt zagospodarowania terenu, budowlany oraz wykonawczy przedsięwzięcia określanego jako „rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami” opracowała za niemal 4,5 mln zł brutto firma Laboratorium Architektury z Rudy Śląskiej. Z powodu trudności z otrzymaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń, rozdzielono zadanie na dwie części, koncentrując się obecnie na przygotowywaniu rewitalizacji samego Parku Strzeleckiego i jego otoczenia. “Wenecja” (czyli m.in. tor kajakowy na Dunajcu) nie uzyskała niezbędnej decyzji środowiskowej i konieczne w związku z tym są dalsze prace projektowe i uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

projekt rewitalizacji Parku Strzeleckiego Nowy Sącz
Fragment projektu dotyczący amfiteatru. Fot. UM NS

Udało nam się ustalić kolejne założenia projektu rewitalizacji Parku Strzeleckiego, który wciąż ma być ogólnodostępnym parkiem publicznym, ale z całkiem nową infrastrukturą. Według projektantów teren między ulicą Ogrodową a wałem Dunajca ma być umownie podzielony na trzy strefy: kultury, rekreacyjno-spacerową oraz rekreacyjną.

projekt rewitalizacji Parku Strzeleckiego amfiteatr
Fot. Laboratorium Architektury

Strefa kultury to przede wszystkim olbrzymi amfiteatr (ze sceną i widownią na 4,5 tysiąca osób) przykryty lekkim, membranowym dachem o powierzchni aż 800 m kw. Obok zaprojektowano budynek umownie nazwany centrum aktywizacji społeczności lokalnej Progress z salami konferencyjnymi, wielofunkcyjnymi etc. (zamiast planowanego wcześniej hotelu).

W strefie rekreacyjno-spacerowej, w której zachowane będą obecne co cenniejsze przyrodniczo drzewa oraz dokonane nowe nasadzenia, powstaną także nowe alejki; przewidziano również siłownie na wolnym powietrzu i pawilon parkowy.

projekt rewitalizacji Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu
Fot. Laboratorium Architektury

Natomiast w strefie rekreacyjnej projektanci przewidują powstanie ogrodów-placów dla dzieci oraz seniorów, siłowni oraz kompleksu kortów tenisowych. Do tego wszystkiego w Parku Strzeleckim znalazłyby się plac zabaw dla dzieci z oczkiem wodnym i piaskową plażą (w sąsiedztwie amfiteatru), pawilon czytelni, lodowisko (w sezonie zimowym) oraz “plac wodny jako reprezentacyjny plac wejściowy z placem manewrowym i przystankami komunikacji miejskiej”. Przy ul. Ogrodowej oraz Wolskiej przewidziano parkingi na około 280 miejsc.

projekt rewitalizacji Parku Strzeleckiego
Fot. Laboratorium Architektury

Wciąż nie wiadomo, ile realizacja projektu miałaby kosztować – władze miasta od miesiąca konsekwentnie odmawiają nam podania kwoty zawartej w gotowym już kosztorysie. Natomiast w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza zapisano, że do realizacji rewitalizacji Parku Strzeleckiego i Wenecji Sądeckiej planuje się pozyskanie zewnętrznych środków finansowych w wysokości ponad 67 mln zł (w latach 2017 – 2019), a całość zadania oszacowano na niemal 85 mln zł. Jak do tej pory miasto pozyskało 2,5 mln zł środków unijnych (z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego) na dofinansowanie dokumentacji projektowej.

(JO)