Strona główna Wiadomości

Budowa linii do Krakowa – konsultacje Krajowego Programu Kolejowego

newagkprm
Premier Ewa Kopacz i prezes Newag SA Zbigniew Konieczek w hali montażowej w Nowym Sączu. W tle pociągi Impuls produkowane przez Newag. Fot. KPRM

Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc i modernizacja trasy Chabówka – Nowy Sącz wciąż jest konsultowana i ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły – powiedziała w sobotę premier Ewa Kopacz podczas wizyty w Nowym Sączu. Na razie koncepcja trafiła na listę rezerwową w projekcie Krajowego Programu Kolejowego do roku 2023, co praktycznie oznacza brak nadziei na jej realizację.

Krajowy Program Kolejowy będzie programem wieloletnim, obejmującym inwestycje na liniach kolejowych, które dofinansowane są przez ministra właściwego do spraw transportu.

Dokument ten będzie realizował strategie przyjęte przez Radę Ministrów, w tym „Strategię Rozwoju Kraju 2020” oraz „Strategię Rozwoju Transportu do 2020 z perspektywą do 2030 roku”.

Krajowy Program Kolejowy będzie obowiązywał do roku 2023, czyli do momentu, w którym kończy się możliwość dofinansowania projektów w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Dokument określi wielkość i źródła finansowania (w tym środki z UE oraz środki krajowe), a także będzie stanowić podstawę dla zapewnienia finansowania inwestycji zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

pp
Fragment projektu Krajowego Programu Kolejowego.

Budowa nowej linii z Krakowa przez Podłęże i Szczyrzyc z odgałęzieniami do Zakopanego oraz Nowego Sącza (tu w grę wchodzi modernizacja linii z Chabówki) znalazła się na liście inwestycji rezerwowych w Krajowym Programie Kolejowym, który po przyjęciu przez Radę Ministrów zastąpi obecnie obowiązujący Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych.

Do 11 sierpnia trwają konsultacje publiczne projektu, które mają charakter otwarty. Zainteresowani mogą przekazywać opinie, stanowiska, uwagi i sugestie do dokumentu (tu znajdziesz formularz do zgłaszania uwag oraz projekt Krajowego Programu Kolejowego).

Swoje uwagi zamierza też zgłosić nowosądecki OSOM (Ośrodek Studiów o Mieście). Wspólnie z inicjatywą Pociąg-Autobus-Góry domagają się wpisania budowy ważnej nie tylko dla Sądeczan linii kolejowej na listę podstawową rządowego programu (tu znajdziesz wszystkie uwagi OSOM Nowy Sącz).

– Realizacja inwestycji jest jedyną szansą na rozwiązanie problemów komunikacyjnych aż trzech regionów: Beskidu Wyspowego, Podhala i Sądecczyzny – piszą autorzy uwag. Przypominają, że przejazd pociągiem z Krakowa do Zakopanego i Nowego Sącza byłby znacznie krótszy, niż samochodem oraz mógłby być wykorzystywany do transportu towarów na południe Europy. Nie bez znaczenia jest także wpływ linii kolejowej na rozwój turystyki.

– Inwestycja będzie stymulować rozwój regionu z wysokim bezrobociem, a także umożliwiać mieszkańcom codzienne dojazdy do pracy. Umożliwi transport towarów koleją z sądeckich zakładów przemysłowych – dodają zgłaszający uwagi.

Goszcząca w sobotę w Nowym Sączu w fabryce Newag premier Ewa Kopacz zapytana o szanse realizacji tego przedsięwzięcia przypomniała, że wciąż jeszcze trwają prace nad koncepcjami jej przebiegu. Odniosła się też do umieszczenia budowy nowej linii kolejowej na nie dającej szans na realizację liście rezerwowej Programu. – Nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja w tej sprawie – stwierdziła premier, zapowiadając ostateczne decyzje w sprawie kształtu dokumentu  we wrześniu.

Wciąż jeszcze nie udało się zakończyć prac nad aktualizacją studium wykonalności projektu i nie wybrano wariantu przebiegu ok 62 km. nowych linii na odcinku Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacji ok. 73 km istniejącej linii na odcinku Chabówka – Nowy Sącz.

Rozpatrywane są dwa warianty budowy nowych linii na odcinku Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna. Natomiast odnośnie modernizacji istniejącej linii Chabówka – Nowy Sącz w ramach studium wykonalności opracowano cztery opcje. Jeszcze w ubiegłym roku PKP Polskie Linie Kolejowe sugerowały, że najbliższa wyboru jest opcja przewidująca pozostawienie jednego toru na odcinku od Tymbarku do Nowego Sącza, z dopuszczalną prędkością ruchu pociągów do 120 km/h, wymagająca budowy m.in. 5,7 km tuneli i 1,1 km estakad.

Projekt „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja odcinka linii kolejowej Nowy Sącz – Muszyna – granica państwa i Chabówka – Nowy Sącz” jest wymieniony w Dokumencie Implementacyjnym, który jest częścią Strategii Rozwoju Transportu do 2020 (z perspektywą do 2030 roku). Wskazuje on priorytetowe inwestycje w obszarach transportu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego (wodnego). Dokument ten jest kluczowy do uruchomienia finansowania z UE na lata 2014-2020. Ponadto opracowywane przedsięwzięcie znajduje się w szeregu inych dokumentów, m.in. w Kontrakcie Terytorialnym dla Małopolski oraz w strategii rozwoju województwa.

Nadrzędnym celem projektu budowy linii kolejowej jest znaczne skrócenie czasu przejazdu pociągów na trasach m.in. z Krakowa do Zakopanego oraz Nowego Sącza. Inwestycja wstępnie wyceniana jest na około 6 mld zł.

(JO)

 

Reklama