Strona główna Wiadomości

Budowa nowego mostu heleńskiego: Harmonogram prac

harmonogram prac budowy mostu w Nowym Sączu
Wokół mostu heleńskiego trwają prace przygotowawcze. Fot. TK / Twój Sącz

Firma Banimex – generalny wykonawca nowego mostu na Dunajcu i przebudowy układu komunikacyjnego wokół niego przedstawił już inwestorowi ramowy harmonogram prac związanych z inwestycją. Według niego zamknięcie mostu heleńskiego dla ruchu kołowego nastąpi na przełomie stycznia i lutego.

Wokół mostu im. Józefa Piłsudskiego trwają prace przygotowawcze. Wykonywane są drogi dojazdowe dla sprzętu, karczowane drzewa i wyrównywany teren. W rejonie Baszty Kowalskiej powstaje też m.in. zaplecze socjalne dla pracowników. Dobiega końca wywożenie gruzu po rozbiórce kamienicy na rogu ul. Piotra Skargi i Bulwaru Narwiku – w tym miejscu powstanie rondo.

Według przedstawionego inwestorowi czyli Miejskiemu Zarządowi Dróg w Nowym Sączu harmonogramu, wykonawca przez najbliższe kilka miesięcy będzie zajmował się przełożeniem istniejących lub budową nowych sieci w rejonie i wzdłuż mostu: wodociągowej, gazowej, teletechnicznej, elektrycznej i kanalizacyjnej. Prace te oraz niezbędne wyburzenia obiektów i budynków mają być zakończone do maja 2018 roku.

Banimex zakłada, że zamknięcie mostu nastąpi na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku.

Natomiast rozpoczęcie robót drogowych, związanych z przebudową skrzyżowań i dojazdów do mostu przewidywane jest w kwietniu 2018 roku.

Zakończenie „przebudowy układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28” ma nastąpić w grudniu przyszłego roku.

Przypomnijmy, że zakres prac obejmuje m.in. rozbiórkę obecnego mostu na Dunajcu i budowę w jego miejsce nowego, dwuprzęsłowego obiektu z czterema pasami ruchu o szerokości 3,5 m każdy. Ponadto przebudowane mają zostać ulica Legionów i fragment ul. Krakowskiej. Skrzyżowanie ul. Legionów i ul. Bulwar Narwiku z ul. Tarnowską, ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Piotra Skargi zaprojektowano jako rondo typu „średniego”. Natomiast skrzyżowanie ul. Krakowskiej i ul. Legionów z ul. Starowiejską i ul. Dunajcową zaprojektowano jako rondo „małe” o charakterze turbinowym.

Przetarg na wykonawstwo inwestycji wygrał Banimex z Będzina, oferując najniższą cenę – 76 mln 457 tys. zł. Prace będą finansowane w większości z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

(JO)

Reklama