Strona główna Wiadomości

Budowa ścieżki turystycznej wzdłuż Kamienicy opóźniona już o pół roku. Unieważniono drugi przetarg

Reklama
Budowa ścieżki turystycznej wzdłuż Kamienicy w Nowym Sączu
W ramach inwestycji „Budowa trasy pieszo-biegowo-rowerowej w Nowym Sączu – Etap I realizacji – roboty drogowe i remontowo-budowlane” ma m.in. zostać wyremontowana kładka wisząca nad Kamienicą (na zdjęciu). Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Wbrew zapowiedziom poprzednich władz miasta, że jeszcze jesienią 2018 roku rozpocznie się budowa pięciokilometrowej ścieżki turystycznej wzdłuż obu brzegów rzeki Kamienica, do tej pory nawet nie wyłoniono wykonawcy pierwszego etapu prac. We wtorek unieważniono drugi przetarg w tej sprawie.

Wprawdzie w postępowaniu przetargowym uznano za najkorzystniejszą ofertę firmy Zibud z Kamienicy (za niemal 5,6 mln) zł ale jednocześnie unieważniono porzetarg. Miasto przeznaczyło na sfinansowanie zamówienia ponad 0,5 mln zł mniej.

– Podjęto jednak czynności w celu ustalenia, czy możliwe jest zwiększenie kwoty, która planowana była na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. Ostatecznie ustalono, że nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty, co doprowadziło do unieważnienia postępowania. Uprawomocni się ono w ciągu 5 dni. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony nowy przetarg na przedmiotowe zadanie inwestycyjne – poinformowała nas Agnieszka Małecka z Biura Prasowego Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Inwestycja to część dofinansowanego ze środków unijnych projektu „Centra Aktywnego Wypoczynku”, który zakłada budowę tras biegowo-rowerowych na terenie Nowego Sącza oraz gmin Bobowa, Chełmiec, Łącko i Stary Sącz. Liderem projektu jest Fundacja Sądecka z siedzibą w Niskowej, założona przed laty przez ówczesnego posła na Sejm RP Zygmunta Berdychowskiego.

Pierwszy etap prac, którego dotyczy przetarg, obejmuje wyłącznie roboty drogowe i przygotowawcze. W ich ramach ma powstać m.in. trasa biegowa, droga rowerowa i chodnik dla pieszych wzdłuż prawego brzegu Kamienicy. Według założeń projektu, inwestycja w tej części będzie się wiązać z wycinką ponad stu drzew na prawym brzegu rzeki.

Natomiast obecna ścieżka wzdłuż Al. Piłsudskiego (na lewym brzegu rzeki) zostanie zmodernizowana. W wyniku inwestycji ma powstać pięciokilometrowa pętla – trasa turystyczna, biegnąca między mostem wiszącym (ma zostać wyremontowany) a kładką na wysokości wylotu ul. Wiśniowieckiego w Al. Piłsudskiego.

Drugi i trzeci etap prac (i osobne postępowanie przetargowe) będzie obejmować m.in. ustawienie obiektów małej architektury (stojaki rowerowe, kosze na śmieci), budowę siłowni na wolnym powietrzu, oświetlenia ścieżki oraz systemu monitoringu dla całej trasy.

Jeszcze w lipcu br. ówczesny zastępca prezydenta miasta Wojciech Piech zapowiadał rozpoczęcie budowy ścieżki na październik 2018 a możliwość skorzystania z jej infrastruktury na drugą połowę 2019 roku. Te terminy są jednak już nierealne.

W sierpniu br. unieważniono przetarg,do którego zgłosiło się dwóch oferentów. Przy założonym przez Miasto wówczas 3,3-milionowym budżecie proponowali 5,1 mln zł (tańsza oferta) i niemal 5,5 mln zł. W drugim przetargu Miasto przeznaczyło na jego sfinansowanie 5,03 mln zł.

(JO)