Strona główna Wczoraj i dziś

Budynek „Kolejówki” sprzed szkolnych czasów

Nowy Sącz, budynek przy ulicy Świętego Ducha 6, lata 30. Fot. archiwum prywatne / Twój Sącz

Budynek przy ul. Świętego Ducha 6 w latach 30. Ciężko znaleźć jakieś informacje o nim ale to prawdopodobnie starsza część tzw. Domu Sodalicyjnego Ojców Jezuitów. Jego druga, nowsza część (obecnie Bursa Ks.Ks. Jezuitów im. ks. Władysława Gurgacza SJ) została zbudowana w latach 30.

Nowosądecka „Kolejówka”, stan z czerwca 2017. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

W 1950 Dom Sodalicyjny, po upaństwowieniu, został zajęty przez Związek Spółdzielni Spożywców a w budynku ze zdjęcia urządzono prawdopodobnie dom starców (Zakład Opieki Społecznej). Już rok później do kamienicy przy Ducha 6 wprowadziło się Technikum Mechaniczne, którego nazwa się szybko zmieniła na Technikum Kolejowe Ministerstwa Komunikacji.

Od 2002 roku Technikum Kolejowe (czyli przez pół wieku po prostu „Kolejówka”) to Zespół Szkół nr 4 w Nowym Sączu.

Nie wiemy kiedy przerobiono, a właściwie zniszczono, pierwotną fasadę budynku, usuwając m.in. charakterystyczną attykę (górny element budynku). Przypuszczamy, że po odebraniu kamienicy jezuitom i przejęciu go przez państwową instytucję nie do pomyślenia było, aby budynek wieńczył element z widocznym wyraźnie znakiem krzyża. To oczywiście tylko nasza teorie, liczymy że Czytelnicy będą mieli jakieś bardziej precyzyjne informacje na ten temat. W każdym razie na zdjęciu ulicy Świętego Ducha z 1955 roku attyki już nie ma…

Nowy Sącz, ulica Św. Ducha, 1955 rok. Fot. Stanisław Wajnikonis

(JO)

Szerszy plan ulicy Świętego Ducha. Po lewej Zespół Szkół nr 4 w Nowym Sączu oraz nadbudowane, kiedyś parterowe, domy, w głębi Bazylika św. Małgorzaty. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz
Reklama