Strona główna Wiadomości

Budżet miasta 2018: Które ulice będą remontowane? Gdzie zbudują nowy chodnik?

Reklama
remonty dróg Nowy Sącz
Widok na skrzyżowanie ul. Piotra Skargi, Bulwaru Narwiku, Legionów i Tarnowskiej. W przyszłym roku powstanie w tym miejscu rondo. Fot. archiwum MZD w Nowym Sączu

Najpoważniejsza i najdroższa drogowa inwestycja w przyszłym roku w Nowym Sączu to oczywiście budowa nowego mostu na Dunajcu wraz przebudową układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku i skrzyżowania ul. Krakowskiej ze Starowiejską i Dunajcową. Poza tym w projekcie budżetu miasta na 2018 rok zaplanowano sporo mniejszych prac związanych z infrastrukturą drogową.

Na przebudowę układu komunikacyjnego i nowy most w projekcie budżetu na 2018 rok zapisano 51,8 mln zł (całość ma kosztować 76,5 mln zł, ale większość środków to dofinansowanie z UE, tutaj więcej o tej inwestycji).

Natomiast według przygotowanego projektu budżetu na przyszły rok wydatki inwestycyjne związane z budową dróg gminnych wyniosą ponad 3,3 mln zł. Najpoważniejsze zadania to wymiana nawierzchni na ulicy Długosza (na odcinku między ul. Nawojowską a Mickiewicza) oraz wykonanie łącznika między ul. Jamnicką a Długoszowskiego (na te inwestycje zapisano w projekcie po 750 tys. zł).

Ćwierć miliona złotych zapisano na przebudowę parkingu przy ul. Broniewskiego; podobna kwota przeznaczona jest przebudowę ul. Żeglarskiej. 230 tys. zł ma być wydane na przebudowę drogi bocznej od ul. Zdrojowej.

W przyszłym roku mają także powstać: projekt przebudowy ul. Starowiejskiej oraz dojazd do szkoły na osiedlu Millenium.

W 2018 roku mają być zrealizowane zadania z budżetu obywatelskiego: “modernizacja infrastruktury (ciągów pieszych,
parkingów i dróg) na terenie osiedli: Biegonice, Dąbrówka, Szujskiego, Poręba Mała, Kaduk, Wólki i Przydworcowe” oraz “budowa chodników z obrzeżami na ul. Grabowej,
Racławickiej, Brodowskiej“.

5,6 mln zł miasto planuje wydać na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (remonty, utrzymanie zimowe, oznakowanie itd.). Jeszcze więcej, bo 7,4 mln zł ma kosztować utrzymanie dróg gminnych. Większość tej kwoty pójdzie na naprawy dróg czy odśnieżanie, a część (2,3 mln zł) na utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.

Osobną pozycję w budżecie zajmuje oświetlenie ulic, placów i dróg – miasto wyda na nie 4,8 mln zł.

Z budżetowego działu “turystyka” ma pochodzić 3,3 mln zł na projekt „Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe” (dofinansowany z UE).

(iw)