Strona główna Wiadomości

Budżet Obywatelski 2018: Opublikowano ostateczną wersję regulaminu

budżet obywatelski 2018 Nowy SaczUkazało się Zarządzenie Nr 139/2017 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia23 marca 2017 roku w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego. W ostatecznej wersji zrezygnowano m.in. z powszechnie krytykowanego wymogu dołączenia do projektu listy z co najmniej 30 podpisami poparcia.

Wstępna wersja projektu regulaminu trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza została opublikowana kilka tygodni temu. Zaproponowano w niej daleko idące zmiany w stosunku do wcześniejszych dwóch edycji. W połowie marca odbyło się też spotkanie konsultacyjne z zainteresowanymi stronami. Teraz w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano ostateczną wersję (tutaj ją znajdziesz w formacie PDF).

Według obowiązującego już regulaminu nie zmienia się łączna kwota przeznaczona na BO – jak poprzednio są to 2 miliony zł – ale te pieniądze będą inaczej podzielone. Zadania zgłaszane przez mieszkańców rozdzielono na te dotyczące całego miasta i na realizowane tylko na terenie jednej „dzielnicy” (poszczególne osiedla zgrupowano w cztery dzielnice). Na zadania ogólnomiejskie (które mogą być jedynie projektami „miękkimi”) przeznacza się 400 tys. zł. Na zadania lokalne, także infrastrukturalne, są kolejne 400 tys. zł na każdą dzielnicę (osiedla zgrupowano w umowne cztery dzielnice, podział pod tekstem).

Do 16 lat obniżono wiek osób, które mogą składać projekty a także głosować. Nie trzeba być mieszkańcem danej dzielnicy, aby złożyć wniosek jej dotyczący, ale konieczne jest zameldowanie (stałe lub czasowe) w Nowym Sączu. Pod wnioskiem nie trzeba już zbierać podpisów go popierających.

Nie jest jeszcze znany dokładny harmonogram budżetu obywatelskiego ale według niedawnych zapowiedzi sekretarz miasta Edyty Brongiel samo głosowanie planowane jest na jesień. Ma być prowadzone wyłącznie w internecie, za pomocą interaktywnego formularza, z podaniem danych osoby głosującej i numeru telefonu komórkowego do sms-owej weryfikacji głosu (jeden numer telefonu będzie mógł być użyty maksymalnie trzykrotnie). Natomiast każdy uprawniony może głosować tylko jeden raz (ma po jednym głosie na zadanie ogólnomiejskie i dzielnicowe). Przebieg głosowania i ostateczny wynik będzie widoczny online na stronie nowosądeckiego BO.

Więcej o zmianach w regulaminie oraz poprzednich dwóch edycjach budżetu obywatelskiego pisaliśmy m.in. w tekście Budżet Obywatelski 2018: Zmiany, zmiany, zmiany

(JO)

Z regulaminu budżetu obywatelskiego: „Pod pojęciem zadań publicznych dzielnicowych rozumie się zadania służące mieszkańcom dzielnicy (tj. jednego bądź więcej osiedli wchodzących w skład dzielnicy). Wykaz dzielnic z przyporządkowaniem osiedli, przyjęty dla potrzeb realizacji budżetu obywatelskiego, stanowi załącznik nr 2„:

Dzielnica I

Osiedle Centrum
Osiedle Helena
Osiedle Kochanowskiego
Osiedle Przetakówka
Osiedle Stare Miasto
Osiedle Zabełcze

Dzielnica II

Osiedle Barskie
Osiedle Chruślice
Osiedle Falkowa
Osiedle Gołąbkowice
Osiedle Piątkowa
Osiedle Westerplatte

Dzielnica III

Osiedle Gorzków
Osiedla Kilińskiego
Osiedle Millenium
Osiedle Nawojowska
Osiedle Wojska Polskiego
Osiedle Zawada

Dzielnica IV

Osiedle Biegonice
Osiedle Dąbrówka
Osiedle Kaduk
Osiedle Poręba Mała
Osiedle Przydworcowe
Osiedle Szujskiego
Osiedle Wólki
Reklama