Strona główna Wiadomości

Budżet Obywatelski 2018: Projekty dla Dzielnicy III

Projekty dla Dzielnicy III

W trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza głosujemy od 30 września do 7 października na jeden z czterech projektów ogólnomiejskich oraz jeden z osiemnastu projektów dzielnicowych. W tym odcinku prezentujemy propozycje dla umownej Dzielnicy III czyli osiedli: Gorzków, Kilińskiego, Millenium, Nawojowska, Wojska Polskiego, Zawada. Przeczytajcie, jak swoje pomysły przedstawiają i uzasadniają sami autorzy (ich tożsamość nie jest ujawniana). Uwaga – nie trzeba być mieszkańcem dzielnicy aby zagłosować na projekt z jej terenu!

Budowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej wraz z przebudową ciągów pieszych, wzdłuż pasa zieleni przed budynkiem mieszkalnym przy ul. Romana Stramki w Nowym Sączu

Zadanie polegać ma na wykonaniu miejsc postojowych oraz zatoki autobusowej, poprzez likwidację wąskiego pasa zieleni oraz przebudowie ciągów pieszych wzdłuż budynku mieszkalnego przy ul. Romana Stramki oraz wykonanie na tym terenie miejsc postojowych o wymiarach 2,40 m x 5,00 m każde na długość ok. 77 m, zatoki autobusowej o wymiarach 20,00 m x 3,00 m oraz nowego ciągu pieszego wg. załączonych szkiców i koncepcji. Inwestycja zakłada budowę 30 miejsc postojowych o łącznej powierzchni ok. 360 m2 prostopadle do ulicy, zatoki autobusowej o powierzchni 100 m2 równolegle do ulicy oraz nowych chodników na długości ok 100 m o łącznej powierzchni ok 180 m2.

Według autora projektu jego celem jest zwiększenie ilości miejsc postojowych oraz usprawnienie komunikacji drogowej na ulicy Romana Stramki w Nowym Sączu poprzez budowę nowych miejsc postojowych oraz zatoki autobusowej (…) Z wykonanych miejsc postojowych największe realne korzyści odniosą mieszkańcy budynków mieszkalnych przy ul. Stramki 1, ul. Krokowskiego 15, ul. Gorzkowska 1, 2, 3, 4. Korzyści odniosą również wszyscy uczestnicy ruchu drogowego. 

Szacunkowy koszt realizacji: 110 000 zł

Wykonanie projektu oraz budowa parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z wykonaniem podbudowy

Wykonanie projektu oraz budowa parkingu dla samochodów osobowych w ilości ok 30 szt. Wykonanie dokumentacji na budowę parkingu, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, wykonanie podbudowy, ułożenie kostki brukowej gr 8 cm.

Według pomysłodawcy Osiedle boryka się z brakiem miejsc postojowych. Wykonanie tego zadania pozwoli na utworzenie ok. 30 miejsc parkingowych a tym samym poprawi, warunki życia mieszkańców osiedla. Obecnie samochody parkują na tym terenie w błocie lub w kurzu, który unosi się z nieutwardzonego placu osiadając na oknach i elewacji sąsiadujących budynków. Lokalizacja: ul. Korzeniowskiego.

Szacunkowy koszt realizacji: 333 450 zł

Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Gorzków przy ul. Gorzkowskiej

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22 metrów na 40 metrów o powierzchni całkowitej 880 metrów kwadratowych. Wykonanie ogrodzenia obiektu, a także odwodnienia terenu. Montaż elementów wyposażenia boiska służącego do gry m.in w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, badmintona. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej z natryskiem EPDM, która posiada odpowiednie atesty i spełnia kryteria.

Autor przekonuje, że powstanie takiej bazy sportowej stanowiłoby znakomitą perspektywę do rozwoju dzieci i młodzieży na naszym osiedlu. Dodatkowo w najbliższej odległości znajduje się Stowarzyszenie „Nadzieja” i przedszkole, które nie posiadają własnych boisk i mogłyby korzystać z powstałej infrastruktury. Zapotrzebowanie na miejsca treningowe, miejsca do rozgrywek i turniejów, organizacje sportowych zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży jest dużo wyższe niż możliwości dostępnej w okolicy infrastruktury. Ogólnodostępna baza sportowa przyczyni się do poprawy stanu zdrowia lokalnej społeczności. Lokalizacja – boisko obok Stowarzyszenia „Nadzieja”, ul. Gorzkowska

Szacunkowy koszt realizacji: 396 000 zł

Sądecki Rower Miejski (SRM)– zintegrowany system udostępniania rowerów dla mieszkańców dzielnicy III

(…) Projekt Sądeckiego Roweru Miejskiego (SRM) powinien składać się z następujących elementów: rowerów wraz z stojakami i stacjami obsługi użytkownika systemu; serwisu internetowego wraz z modułem rejestracji, logowania, mapą, aktualnościami itp.; dedykowanej strony www systemu wraz z hostingiem; system-mailingu i sms’ów (przy rejestracji, zmianach regulaminu, zmianie/resecie hasła itp.); relokację rowerów w celu zapewnienia optymalnego napełnienia stacji (uzupełnianie pustej stacji); kompleksowego serwisu rowerów; serwisu pozostałego sprzętu – terminale, stojaki, elektronika itd.; obsługi marketingowej i medialnej projektu. W ramach projektu Sądeckiego Roweru Miejskiego dla dzielnicy III zakładamy utworzenie co najmniej 2 stacje w raz z terminalami. Każda ze stacji powinna posiadać minimum 12 stojaków z elektrozamkami oraz co najmniej 8 do 10 rowerów w każdej stacji.

Autor pomysłu przekonuje, że Rowery miejskie to kolejny krok do ograniczenia smogu w atmosferze. Nasze miasto boryka się również z problemem braków miejsc parkingowych, czego doskonałym rozwiązaniem jest rower miejski. Jego dużą zaletą jest niski koszt wypożyczenia oraz powszechna dostępność. Dzięki dużej ilości rowerów oraz możliwości pozostawienia ich na każdej stacji są one wygodnym środkiem transportu w mieście. Z rowerów miejskich skorzystają wszyscy mieszkańcy miasta. Rower miejski stanie się również istotny dla rozwoju turystyki. Dzięki umieszczeniu stacji w miejscach odwiedzanych przez turystów miasto stanie się przyjazne do zwiedzania

Proponowane lokalizacje stacji to przy Rondzie Solidarności oraz przy Państwowej Szkole Muzycznej w Zawadzie

Szacunkowy koszt realizacji 169 435 zł

Nasze osiedle na sportowo!

Celem zadania jest budowa nowego placu zabaw (…) Projekt zakłada również budowę siłowni pod chmurką (…) Ostatnim elementem projektu jest rozbudowa obiektów sportowych na osiedlu Wojska Polskiego i doposażenie placu zabaw (…)

Pomysłodawca przekonuje, że po realizacji tego zadania nastąpi niewątpliwie wzrost poziomu aktywności mieszkańców, tym samym wzrośnie poziom zadowolenia oraz że projekt ten wpisuje się w oczekiwania mieszkańców oraz stanowi pewną kontynuację działań inwestycyjnych podejmowanych przez miasto (…)

Szacunkowy koszt realizacji 400 000 zł

Jak głosujemy?

Głosowanie trwa od 30 września (godz. 00:01) do 7 października (godz. 23:59) wyłącznie poprzez stronę internetową bo.nowysacz.pl Osoby, które nie mają dostępu do sieci mogą zagłosować w kilku wyznaczonych punktach:
Głosować mogą osoby zameldowane stale lub czasowo w Nowym Sączu, urodzone przed 1 stycznia 2002 roku.

Aby zagłosować należy podać numer PESEL, pierwszą literę nazwiska rodowego matki, numer telefonu komórkowego oraz zgodzić się na przetwarzanie danych osobowych.

Na podany numer telefonu dostaniemy SMS – kod weryfikujący, który należy wprowadzić w formularzu na stronie internetowej. Każdy uprawniony do głosowania może zagłosować tylko raz (ma po jednym głosie na projekt ogólnomiejski oraz dzielnicowy – bez względu na to w jakiej dzielnicy zamieszkuje). Numer telefonu może być użyty maksymalnie trzy razy (np. do oddania głosu przez członka rodziny).

Urząd Miasta Nowego Sącza zapewnia, że przebieg głosowania oraz jego ostateczny wynik będzie widoczny na bieżąco na stronie budżetu obywatelskiego bo.nowysacz.pl Tam też wszystkie niezbędne informacje na temat Budżetu Obywatelskiego 2018.

(edred)