Strona główna Wiadomości

Budżet Obywatelski 2019: Wybierać będziemy spośród 39 propozycji [LISTA PROJEKTÓW]

Dzielnica I (osiedla: Centrum, Helena, Kochanowskiego, Przetakówka, Stare Miasto, Zabełcze)

Budowa Sądeckiego Parku Doświadczeń

Budowa Sądeckiego Parku Doświadczeń składającego się z 13 urządzeń o charakterze naukowym, iluzjonistycznym, muzycznym oraz sensorycznym. Przestrzeń kreatywna Parku Doświadczeń na świeżym powietrzu będzie dostosowana do dzieci i dorosłych i znajdować się będzie przy ul. Kraszewskiego. 193 556 zł

Rewitalizacja Bulwaru Rysiów na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rzecznej

Wykonanie na Bulwarze Rysiów nowej nawierzchni na ciągu pieszym, z rozdzieleniem na ciąg pieszy o szerokości 2m oraz ścieżkę rowerową o szer. 2 m. Ubogacanie miejsca poprzez zamontowanie nowych ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, oraz odnowienie barierek od strony rzeki Kamienicy i zagospodarowanie zieleni. 400 000 zł

„Zdrowe maluchy” – zakup urządzeń oczyszczających powietrze do przedszkoli na terenie dzielnicy I

Zakup urządzeń oczyszczających powietrze do następujących przedszkoli niepublicznych w Nowym Sączu tj.: „PROMYCZEK”; Zgromadzenia Sióstr Felicjanek im. Świętej Rodziny; Akademii Przedszkolaka „MAGIA”; „AKADEMIA MALUSZKA”; „Tęczowy Ogród”; „Lokomotywa” przy ul. Jagiellońskiej; Dom Przedszkolaczka przy ul. Kołłątaja. 10 500 zł

„Aby w Nowym Sączu chciało się żyć”

Budowa siłowni na powietrzu przy ul. Witosa (6 urządzeń). Modernizacja istniejącego przy ul. Żywieckiej placu zabaw poprzez wymianę urządzeń i wykonanie bezpiecznej nawierzchni. Remont i modernizacja części budynku przeznaczonego dla seniorów, młodzieży i zarządu osiedla przy ul. Starowiejskiej 2. Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Tarnowskiej. 400 000 zł

Profilaktyka narządów kobiecych oraz wad rozwojowych dzieci poprzez zakup aparatu USG 4D dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

Projekt zakłada zakup nowoczesnego aparatu USG 4D, do Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. Nowy sprzęt umożliwi kobietom dostęp do szybkiej i precyzyjnej diagnostyki chorób nowotworowych narządów rodnych. Ponadto umożliwi analizę KTG oraz wczesną diagnostykę dla kobiet w ciąży, a w konsekwencji zwiększy wykrywalność wad płodu i ułatwi zapobieganie śmierci noworodków. 380 000 zł

Czyste Piekło – kosze ludzkie i psie dla Osiedla Kochanowskiego

Zakup i montaż 8 standardowych koszy ulicznych na odpady przy najbardziej ruchliwych ulicach osiedla Kochanowskiego oraz 4 metalowych czerwonych koszy na psie odchody w pobliżu terenów zielonych na tym osiedlu. 9 000 zł

Inteligentne ławki solarne

Zakup i montaż 5 ławek solarnych wyposażonych w ładowarkę USB, WI-FI, stojaki rowerowe, sensory smogu w następujących lokalizacjach: Rynek, Planty Miejskie, Aleje Wolności, ulice Jagiellońska i Wałowa. 109 000 zł

Tuli luli – fotele do przytulania wcześniaków w sądeckim szpitalu

Zakup 5 rozkładanych foteli/leżanek na oddział neonatologii sądeckiego szpitala, które służyć będą rodzicom przedwcześnie urodzonych dzieci do komfortowego, wielogodzinnego kangurowania wcześniaków w różnych pozycjach, karmienia, a nawet umożliwią wspólną drzemkę rodzica z noworodkiem. 13 912 zł

Dzielnica II (osiedla: Barskie, Chruślice, Falkowa, Gołąbkowice, Piątkowa, Westerplatte)

Siłownia nad Łubinką

Budowa siłowni na wolnym powietrzu na os. Barskim. Montaż urządzeń m.in. takich jak wioślarz, motyl czy rowerek, wraz z tablicą informacyjną. Wykonane zostanie bezpieczne podłoże pod urządzenia. 100 000 zł

„Zdrowe maluchy” – zakup urządzeń oczyszczających powietrze do przedszkoli na terenie dzielnicy II

Zakup urządzeń oczyszczających powietrze do następujących przedszkoli niepublicznych w Nowym Sączu tj.: przedszkola katolickiego przy ul. Nadbrzeżnej i przedszkola „Jaś i Małgosia”. 3 000 zł

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie osiedla Barskie

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 24 m x 44 m, na os. Barskie przy ul. Broniewskiego. Wykonanie odwodnienia, oświetlania i fragmentu ogrodzenia. 400 000 zł

Montaż oświetlenia oraz zakup i montaż kontenerów szatniowo-socjalnych na stadionie MOSIR „Piątkowa” przy ul. Lwowskiej

Montaż oświetlenia na boisku głównym oraz treningowym oraz zakup i montaż 8 kontenerów szatniowo-socjalnych na stadionie MOSIR „Piątkowa” przy ul. Lwowskiej, po wcześniejszym wyburzeniu istniejącego budynku. Jedna część kontenerów będzie pełnić funkcje szatni z dostępem do łazienek, natomiast druga będzie stanowić zaplecze socjalne umożliwiające organizację imprez sportowo- rekreacyjnych. 400 000 zł

Klub Seniora pn. „Klub Aktywnego Seniora” (dzielnica II)

Utworzenie Klubu Seniora na os. Barskie – ul. Barska 2. Organizacja warsztatów komputerowych, decoupage, manualnych, rękodzieła artystycznego, kulinarnych, zajęć na zdrowy kręgosłup, zajęć na basenie, nordic walking, wyjazdów integracyjnych, wyjść kulturalnych. Odbiorcami projektu będzie grupa 25 osób starszych (50+), które posiadają zameldowanie na terenie os. Barskie. 86 520 zł

Dzielnica III (osiedla: Gorzków, Kilińskiego, Millenium, Nawojowska, Wojska Polskiego, Zawada)

Budowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej wraz z przebudową ciągów pieszych, wzdłuż pasa zieleni przed budynkiem mieszkalnym przy ul. Romana Stramki w Nowym Sączu

Budowa 30 miejsc postojowych (o wymiarach 2,40 m x 5,00 m każde) na długości ok. 77 m, zatoki autobusowej (o wymiarach 20,00 m x 3,00 m) wraz z przebudową ciągów pieszych na długości ok. 100 m, wzdłuż ul. Romana Stramki w Nowym Sączu. 172 000 zł

Wykonanie projektu oraz budowa parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z wykonaniem podbudowy

Wykonanie projektu oraz budowa parkingu przy ul. Korzeniowskiego na os. Wojska Polskiego dla samochodów osobowych w liczbie ok. 30 szt., w tym: wykonanie dokumentacji do budowy parkingu, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, wykonanie podbudowy, ułożenie kostki brukowej o grubości 8 cm. 333 450 zł

„Zdrowe maluchy” – zakup urządzeń oczyszczających powietrze do przedszkoli na terenie dzielnicy III

Zakup urządzeń oczyszczających powietrze do przedszkoli niepublicznych w Nowym Sączu tj.: Domowe Przedszkole Integracyjne przy ul. Krajewskiego i ul. Traugutta, „DANAPIS”, przedszkole muzyczne „Kraina Marzeń przy ul. Grunwaldzkiej; Przedszkole nr 2 „Lokomotywa”, Dom Przedszkolaczka przy ul. I Brygady. 9 000 zł

„Radosny i bezpieczny maluch w czasie wolnym i w drodze do przedszkola i szkoły”

Budowa placu zabaw na os. Nawojowska, w tym montaż urządzeń zabawowych, karuzeli, koszy, ławek. Modernizacja 3 przejść dla pieszych na os. Nawojowska i os. Gorzków. Wymiana i modernizacja ogrodzenia wraz z oświetleniem i monitoringiem (Miejskie Przedszkole nr 14-os. Millenium). Modernizacja i przebudowa małego parkingu z wejściem na cmentarz komunalny wraz z doświetleniem (os. Kilińskiego). 400 000 zł

Terapia, edukacja, wychowanie przez prace w ogrodach i ścieżkach zmysłów

Stworzenie 6 ogólnodostępnych ogrodów i ścieżek zmysłów dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych przy: Domach Pomocy Społecznej na os. Nawojowska, Zespole Szkół nr 2 w Zawadzie, SP nr 21 na os. Wojska Polskiego, Przedszkolu nr 14 na os. Nawojowska oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 5 na os. Gorzków. Ogrody sensoryczne umożliwią bezpośredni kontakt z przyrodą i wychowanie przez pracę. 400 000 zł

Klub Seniora pn. „Klub Aktywnego Seniora” (dzielnica III)

Utworzenie Klubu Seniora na os. Millenium – ul. M. Konopnickiej 3. Organizacja warsztatów komputerowych, decoupage, manualnych, rękodzieła artystycznego, kulinarnych, zajęć na zdrowy kręgosłup, zajęć na basenie, nordic walking, wyjazdów integracyjnych, wyjść kulturalnych. Odbiorcami projektu będzie grupa 25 osób starszych (50+), które posiadają zameldowanie na terenie os. Millenium. 84 030 zł

Doposażenie placu zabaw na os. Nawojowska oraz budowa placów zabaw na osiedlach: Wojska Polskiego i Zawada w celu zabawy dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi w Dzielnicy III

Doposażenie placu zabaw na os. Nawojowska w karuzele i huśtawki oraz budowa placów zabaw na osiedlach: Wojska Polskiego i Zawada w celu umożliwienia zabawy dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi w Dzielnicy III. Zarówno huśtawki jak i karuzele będą dostosowane do korzystania z nich przez osoby na wózkach inwalidzkich oraz niepotrafiące samodzielnie usiąść. 343 000 zł

Dzielnica IV (osiedla: Biegonice, Dąbrówka, Kaduk, Poręba Mała,Przydworcowe, Szujskiego, Wólki)

Wykonanie ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego placu zabaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Osiedlu Kaduk przy ul. Grunwaldzkiej oraz siłowni na wolnym powietrzu

Montaż na bezpiecznym podłożu 5 urządzeń do ćwiczeń siłowych oraz budowa ogrodzonego i oświetlonego placu zabaw, wyposażonego w wielofunkcyjny zestaw zabawowy, piaskownicę, zjeżdżalnie, huśtawki, bujaki, karuzelę oraz ławki i kosze na śmieci przy ul. Grunwaldzkiej na działce nr 19/11 i 19/7 w obrębie 103. 400 000 zł

„Zdrowe maluchy” – zakup urządzeń oczyszczających powietrze do przedszkoli na terenie dzielnicy IV

Zakup urządzeń oczyszczających powietrze do przedszkoli niepublicznych w Nowym Sączu tj.: przedszkole „WESOŁE SKRZATY”; „OCHRONKA”; im. Ojca Pio; „Kraina Marzeń przy ul. Radzieckiej; „Carissimus”; przedszkole i żłobek „Misiek”; „BAJKA”; „Lokomotywa” przy ul. Łokietka; punkt przedszkolny AutoSTOP; Dom Przedszkolaczka-ul. Reja. 15 000 zł

Aktywny plac zabaw

Budowa nowoczesnego placu zabaw dla dzieci w wieku 2,5-6 lat na terenie Miejskiego Przedszkola nr 3, ul. Szujskiego 16. Plac wyposażony będzie w zestaw zabawowy, karuzelę tarczową, bujaki sprężynowe, huśtawki, ławki, kosze na śmieci. Podłoże stanowić będzie bezpieczna mata. 155 002 zł

Nowoczesna Infrastruktura Miejska – Przyjazna Wszystkim Mieszkańcom

Wykonanie ogólnodostępnego i ogrodzonego placu zabaw przy ul. Zakładników, modernizacja boiska sportowego do koszykówki i piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej nr 9, ul. Piramowicza 16 oraz modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8, Al. Batorego 76. 400 000 zł

Posąg Lwa Aslana na Kocich Plantach

Wykonanie i instalacja posągu Lwa Aslana wychodzącego z szafy – postaci z Opowieści z Narnii – na Kocich Plantach w Nowym Sączu. Odlew wykonany będzie z mosiądzu lub brązu. 75 000 zł

Przyjazne osiedle

Zamontowanie Aktywnego Przejścia dla pieszych na os. Wólki na wysokości piekarni DANEK oraz przeprowadzenie modernizacji istniejącej infrastruktury drogowej tj. chodników (wymiana starych płytek lub zniszczonego asfaltu na kostkę betonową) przy ul. Barbackiego oraz ul. Pigonia. 375 000 zł

Budowa budynku użyteczności publicznej na osiedlu Poręba Mała.

Budowa wielofunkcyjnego budynku wraz z infrastrukturą techniczną o przeznaczeniu społeczno – kulturalno – sportowym przy ul. Mała Poręba, dla seniorów, młodzieży i dzieci z os. Poręba Mała. W budynku będzie miał siedzibę Zarząd Osiedla Poręba Mała. 400 000 zł

oprac. (edred)
Reklama