Strona główna Wiadomości

Budżet Obywatelski 2020 poszatkowany na 25 osiedli. Znane są już kwoty i harmonogram

Nowy Sącz Budżet Obywatelski 2020
Zdjęcie ilustracyjne. Nowy Sącz, Al. Wolności. Fot. TK / Twój Sącz

Znane są już kwoty przypadające dla każdego z 25 osiedli w organizowanej według nowego regulaminu piątej edycji Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza. Ukazało się również zarządzenie Prezydenta Miasta z harmonogramem BO 2020.

Przypomnijmy, że w maju br. Rada Miasta Nowego Sącza przyjęła nowy regulamin budżetu obywatelskiego miasta. Według niego 2 mln zł zostanie podzielone między każde z 25 osiedli Nowego Sącza,proporcjonalnie według liczby mieszkańców oraz powierzchni danego osiedla. Według regulaminu będzie można składać projekty, które dotyczyć będą wyłącznie jednego osiedla. Zrezygnowano z dużych, ogólnomiejskich projektów (w poprzednich edycjach było na to przeznaczane 400 tys. zł).

Zgodnie z wyliczeniami Ratusza, największa kwota na projekty zgłaszane do BO – niemal 147 tys zł – przypadnie na dotyczące osiedla Zawada. Nieco mniej zostanie na przeznaczone na pomysły dotyczące osiedli: Kochanowskiego (136 tys. zł), Helena (132 tys. zł), Biegonice 126 tys. zł) i Poręba Mała (121 tys. zł).

Na drugim biegunie środków do podziału znalazły się dla osiedli: Kilińskiego (15,9 tys. zł), Chruślice (26,3 tys. zł) oraz Centrum (27,6 tys. zł).

Dla najludniejszego osiedla w Nowym Sączu – Wojska Polskiego z 6,7 tys. mieszkańców – wyliczono na realizację pomysłów z budżetu obywatelskiego 98,6 tys. zł. Drugie w kolejności pod względem liczby mieszkańców Kochanowskiego „dostanie” 136 tys. zł, a trzecie – Barskie z niemal 5,9 tys. zameldowanych na pobyt stały i czasowy – niemal 78 tys. zł.

Poniżej tabela z dokładnymi danymi: W zarządzeniu Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na 2020 rok, określono szczegółowy harmonogram jego realizacji.

Nabór projektów potrwa od 1 do 22 lipca br. Do 2 września zostaną podane wyniki weryfikacji wniosków, a do 16 września nastąpi publikacja ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie. Samo głosowanie w Budżecie Obywatelskim Nowego Sącza 2020 potrwa od 1 do 8 października. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi „do 15 października 2019 r.”.

Koordynacją wszystkich działań wynikających z harmonogramu i nadzorem nad prawidłowym wdrożeniem BO zajmuje się 5-osobowy Zespół ds. budżetu obywatelskiego pod przewodnictwem sekretarza Miasta Piotra Lachowicza.

(JO)

Reklama