Strona główna Wiadomości

Budżet Obywatelski 2020. Składanie projektów do 22 lipca

Do 22 lipca można zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na 2020 r.  Pomysły na zagospodarowanie publicznych środków może zgłosić każdy mieszkaniec Nowego Sącza posiadający zameldowanie stałe lub czasowe w mieście bądź wpisany do tutejszego rejestru wyborców.

Urząd Miasta Nowego Sącza przypomina, że projekty można zgłaszać w wersji elektronicznej na stronie www.bo.nowysacz.pl lub na dzienniku podawczy urzędu (po pobraniu i wydrukowaniu formularza zgłoszeniowego z tej samej strony bo.nowysacz.pl).

Urzędnicy przypominają, że wnioskodawcy, którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Ponadto do formularza zgłoszeniowego musi być załączona „lista poparcia” podpisana przez… jednego mieszkańca Nowego Sącza.

„Szacunkowa wartość zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty, która jest określona dla danego osiedla” – przypomina UM. W piątej edycji budżetu obywatelskiego w historii Nowego Sącza można zgłaszać pomysły do realizacji na terenie wybranego, tylko jednego, z 25 osiedli miasta – nie ma projektów ogólnomiejskich. Do wydania jest łącznie 2 mln zł które podzielono proporcjonalnie według liczby mieszkańców oraz powierzchni danego osiedla.

Kwoty, które przypadają dla poszczególnych osiedli, można znaleźć w tekście Budżet Obywatelski 2020 poszatkowany na 25 osiedli. Znane są już kwoty i harmonogram

Czas na złożenie projektów upływa 22 lipca. Potem wnioski przez miesiąc będą sprawdzane i weryfikowane, a w razie potrzeby uzupełniane. Do 2 września zostaną podane wyniki weryfikacji wniosków, a do 16 września nastąpi publikacja ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie. Samo głosowanie w Budżecie Obywatelskim Nowego Sącza 2020 potrwa od 1 do 8 października.

(JO)

Budżet Obywatelski 2020