Strona główna Wczoraj i dziś

Bursa przy ul. Długosza około 100 lat temu

Bursa im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu na pocz. XX w
Nowy Sącz, Bursa im. Tadeusza Kościuszki w pierwszych dekadach XX w. Fot. ze zbiorów Tadeusza Klisowskiego / Twój Sącz

Po raz pierwszy publikowana fotografia Bursy im. Tadeusza Kościuszki przy ulicy Długosza, wykonana, według naszej oceny, około 100 lat temu. Dokładniej mówiąc to cyfrowa wersja negatywu ze szklanej płytki, na jakich zdjęcia robiono wiek temu. Pochodzi ze zbiorów Tadeusza Klisowskiego (dziękujemy za udostępnienie) i będącego w jego posiadaniu archiwum Jurka Buchwalda.

czytaj Nowy Sącz 1956. W kolorze! (część 1)

Ulica Długosza. po lewej dom z nr 15 i dobudowanym piętrem (w porównaniu do zdjęcia sprzed wieku). Z odnowioną elewacją dawna Bursa im. T. Kościuszki. Stan z października 2018. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Jak przypuszczamy, fotografia została zrobiona między 1912 a 1930 rokiem. Na ścianie budynku bursy przy ul. Długosza 17 dostrzec można izolatory i druty elektryczne (w mieście elektrownię zbudowano właśnie w 1912 roku). Na pocztówce z początku XX wieku, na której również widać bursę, na ulicy zauważyć można jeszcze latarnię gazową.

Pocztówka z początku XX w. Po lewej stronie ulicy fragment kamienicy z nr 8 i nieistniejący już parterowy dom. Po prawej bursa a w głębi I Gimnazjum. Fot. archiwum prywatne / Twój Sącz

Ksiądz widoczny na pierwszym zdjęciu to być może ks. Michał Klamut, dyrektor bursy (także m.in. kapelan sądeckiego „Sokoła” i nauczyciel w I Gimnazjum). Poniżej fragment „Sprawozdania Dyrekcyi C.K.Gimnazjum w Nowym Sączu” za rok szkolny 1916, w którym znajdziemy m.in. nazwisko księdza Klamuta.

Ze zbiorów Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej

Bursa im. Tadeusza Kościuszki powstała pod koniec XIX w. Przeznaczona była dla niezamożnych uczniów I Gimnazjum spoza miasta. Obecnie budynek to Internat im. Tadeusza Kościuszki przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza w Nowym Sączu. W internacie mieszka około stu uczniów szkół średnich.

Szklany negatyw z opisywanym zdjęciem. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

(JO)

Reklama