Strona główna Wczoraj i dziś

Centrum tętniące powiatowym życiem

Nowy Sącz na starej pocztówce
Fot. Zakład Wytwórczy „Foto-Pam” w Jaśle

Pocztówka z drugiej połowy lat 50. XX wieku – ileż na niej życia! Targ z tłumem kupujących, ludzie czekający na autobus, ciężarówki na stacji benzynowej na płycie rynku, interesanci zmierzający do siedziby Miejskiej Rady Narodowej… (więcej o tym także tutaj). Jednym zdaniem powiatowe miasto szykujące się do skoku cywilizacyjnego.

A tak o Nowym Sączu możemy przeczytać w wydanym przez PTTK Oddział „Beskid” w Nowym Sączu kilka lat później niż zrobiono to zdjęcie, w 1960 roku, „Informatorze Ziemi Sądeckiej”:

Miasto liczy 35.000 mieszkańców i jest siedzibą Prez. MRN (na prawach powiatu miejskiego) i Prez. PRN. Mieszczą się tu: Komenda Pow. MO, sąd powiatowy, prokuratura, dwa urzędy pocztowo-telekomunikacyjne z radiowęzłem, Oddział narodowego Banku Polskiego wraz z oddziałami Banku Rolnego i Banku Inwestycyjnego, Powszechna Kasa Oszczędności, Szpital Miejski im. Jędrzeja Śniadeckiego z oddziałem gruźliczym w Dąbrowej, dwie przychodnie rejonowe i specjalistyczne, stacja pogotowia, stacja sanitarno-epidemiologiczna, żłobek i trzy apteki społeczne, placówki sanitarne PKP, dwa licea ogólnokształcące: żeńskie i męskie, Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących, dziesięć szkół średnich zawodowych, 13 szkół podstawowych, przedszkola, świetlice i ogródek jordanowski. W mieście znajdują się powiatowe władze organizacji politycznych, administracyjnych i instytucje kulturalno-oświatowe. Mieści się tu Oddział PTTK „Beskid” – ul. Długosza 11, tel. 658.

(jm)

Reklama