Strona główna Wiadomości

Ceny wody i ścieków w przyszłym roku bez zmian

Reklama
ceny wody w Nowym Sączu
Fot. JM / Twój Sącz

Ceny za wodę i odprowadzenie ścieków w Nowym Sączu nie zmienią się co najmniej do końca 2018 roku. We wtorek Rada Miasta jednogłośnie podjęła uchwałę „w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza”.

– Spółka Sądeckie Wodociągi złożyła wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na niezmienionym poziomie w oparciu o przeprowadzoną analizę warunków ekonomicznych – podkreśla Janusz Adamek, prezes zarządu Spółki Sądeckie Wodociągi.

Według uchwały cena za metr sześcienny wody dla gospodarstw domowych wyniesie w przyszłym roku 7,46 zł brutto a za odprowadzenie ścieków – 8,31 zł. Jednak, podobnie jak w dwóch poprzednich latach, także w 2018 roku mają obowiązywać dopłaty do taryfy. Dopłaty pokrywane są z podatków, które do kasy miejskiej płacą Sądeckie Wodociągi – miasto niejako oddaje je z powrotem jako dopłatę, pozwalającą obniżyć cenę dla odbiorców indywidualnych. W projekcie budżetu miasta na przyszły rok zapisano na ten cel 8 mln zł.

Dzięki temu zabiegowi woda ostatecznie w 2018 roku nie podrożeje i będzie kosztować mieszkańców 5,65 brutto za m3, natomiast odprowadzenie ścieków – 5,64 zł.

Nie wzrośnie także cena za wodę i odbiór ścieków dla odbiorców przemysłowych (w tym przypadku nie ma dopłat). W przyszłym roku dalej będą płacić 7,67 za m3 wody i 8,31 zł/m3 ścieków.

Ze wszystkimi obecnie obowiązującymi taryfami za wodę i ścieki oraz innymi opłatami można zapoznać się na stronie internetowej Sądeckich Wodociągów.

(edred)

Reklama