Strona główna Wiadomości

Chodnik na Kamiennej powinien powstać do końca września

będzie budowany chodnik na ul. Kamiennej w Nowym Sączu
W granicach Nowego Sącza chodnik na ul. Kamiennej jest tylko przy zatoce autobusowej pod stacją w Jamnicy. Fot. TK / Twój Sącz

Prawie półtora miliona złotych ma kosztować budowa dwukilometrowego odcinka chodnika na ulicy Kamiennej – wylotowej z miasta w kierunku Kamionki Wielkiej.

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu właśnie wybrał najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym kilka tygodni temu przetargu na „budowę chodnika w ciągu ul.Kamiennej na odcinku od istniejącego chodnika przy ul. B.Prusa do granicy miasta Nowego Sącza wraz z kanalizacją deszczową -zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych”.

Do przetargu stanęło dwóch oferentów. Wybrano firmę „Zibud” z Kamienicy, która zaproponowała 1 465 000 zł brutto. Konkurent – „Goldfud” (taka nazwa występuje w dokumentach MZD, prawdopodobnie chodzi o firmę Goldfood) z Nowego Sącza za ten sam zakres prac życzył sobie ponad dwukrotnie więcej – 3 113 130 zł.

Wykonawca powinien przygotować dokumentację i niezbędne projekty, uzyskać wszystkie pozwolenia i wybudować chodnik z sieciami infrastruktury towarzyszącej (budowa
kanału deszczowego, ewentualna przebudowa, przełożenie, zabezpieczenie sieci i infrastruktury teletechnicznej, energetycznej, gazowej i innej). Chodnik z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm ma mieć szerokość 2 m (z dopuszczalnymi zwężeniami w niektórych miejscach) i ciągnąć się przez 2 km od ul. Prusa do granicy Nowego Sącza w kierunku Kamionki.

Wykonawca ma maksymalnie 5 miesięcy od chwili podpisania umowy (ma to nastąpić 21 marca) na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie zgody na prowadzenie prac budowlanych. Miejski Zarząd Dróg oczekuje, że zakończenie prac nastąpi w 7 miesięcy od momentu podpisania umowy, nie później jednak niż 30 września 2016.

O chodnik na ulicy Kamiennej zabiegali tutejsi mieszkańcy od wielu lat. Inwestycja była odsuwana co roku z powodu, zdaniem władz miasta, ważniejszych przedsięwzięć. W związku z tym w ubiegłym roku doszło nawet do mediacji proboszcza parafii w Zawadzie pomiędzy mieszkańcami a prezydentem miasta.

Ostatecznie budowę chodnika przy ul. Kamiennej wpisano do budżetu Nowego Sącza na 2016 rok. Przeznaczono na to kwotę 1 mln zł, więc zapewne będzie konieczne dokonanie zmiany w planowanych wydatkach.

(iw)