Strona główna Twoje miasto

Ćwiczenia „Małopolska 2019” w Nowym Sączu

ćwiczenia małopolska 2019

Sprawdzenie zdolności reagowania służb realizujących zadania obronne, doskonalenie współpracy i współdziałania sił policyjnych z innymi służbami i instytucjami wchodzącymi w skład systemu obronnego oraz zarządzania kryzysowego miasta Nowego Sącza, to główny cel odbywających się w poniedziałek tj. 7 października 2019 r. ćwiczeń pod kryptonimem „Małopolska 2019″. Głównym organizatorem ćwiczeń był Wojewoda Małopolski.

Działania prowadzone były na obiekcie Miejskiego Klubu Sportowego „Sandecja”. Udział w nich wzięły: Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, Urząd Miasta Nowego Sącza, Państwowa Straż Pożarna w Nowym Sączu, Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej, 6 Brygada Powietrzno – Desantowa, 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 5 Batalion Dowodzenia, Członkowie Paramilitarnej Organizacji Związku Strzeleckiego w Nowym Sączu, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz sądecka Straż Miejska.

Ćwiczenia sprawdzające gotowość do reagowania służb w sytuacjach kryzysowych rozpoczęły się około godziny 11:00 od epizodów praktycznych. Pierwszy epizod dotyczył wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych, w związku z długotrwałymi i obfitymi opadami deszczu i wezbraniem rzeki Kamienica. Drugi zakładał ochronę ludności migrującej z terenów sąsiednich powiatów ulokowanych na stadionie, gdzie doszło do wybuchu butli z gazem. Natomiast trzeci atak przez niezidentyfikowana, uzbrojoną grupę na konwój Sojuszniczych Sił Wzmocnienia, przemieszczający się przez Nowy Sącz.

Sądecka Policja w trakcie działań odpowiadała za przygotowanie i realizacje etapów praktycznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zabezpieczenia ruchu drogowego w rejonie akcji. W ćwiczeniach uczestniczyło 51 sądeckich policjantów.

tekst i zdjęcie nadesłała Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Reklama