Strona główna Wiadomości

Czeka nas drastyczna podwyżka za wywóz śmieci?

Reklama
nova sp. z o. o.
Wjazd na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów spółki Nova przy ul. Tarnowskiej. Fot. TK / Twój Sącz

Władze Nowego Sącza pracują nad zmianą wysokości opłat za odbiór śmieci od mieszkańców. Choć nie chcą informować o żadnych szczegółach, to wiadomo, że nie obejdzie się bez znaczącego, nawet kilkukrotnego wzrostu w stosunku do obecnych cen. Jak podaje zajmująca się odbiorem i składowanie śmieci komunalna spółka Nova, ceny zagospodarowania odpadów w ostatnich kilku latach wzrosły pięciokrotnie.

Kilka tygodni temu ogłoszono przetarg na “Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Nowego Sącza oraz ich zagospodarowanie” w 2020 roku. Jedyną ofertę złożyło konsorcjum z komunalną spółką Nova jako liderem i partnerami: Empol z Tylmanowej i Kompostech z Nowego Sącza. Opiewała aż na 28,8 mln zł. Miasto unieważniło przetarg, ponieważ zamierzało przeznaczyć na realizację zamówienia “zaledwie” 12,5 mln zł.

Kwota żądana przez należącą do Nowego Sącza spółkę wydaje się astronomiczna, szczególnie jeśli popatrzymy na podobny przetarg z końca 2017 roku, obejmujący odbiór odpadów z terenu miasta. Wygrała go wówczas również Nova, oferując za usługę 7 mln zł. Wprawdzie konkurenci, którzy złożyli ponad dwukrotnie droższą ofertę (na 15 mln zł) przestrzegali, że za cenę proponowaną przez spółkę Nova nie da się zrealizować zamówienia, to ówczesny prezes komunalnej spółki przekonywał, że kalkulacja jest “właściwa”.

Z przedstawionego w maju br. przeprowadzonego na zlecenie władz miasta audytu wynikało, że Nova Sp. z o.o. w 2017 i 2018 roku odnotowała straty. W lipcu br. obecny prezes spółki mówił już o dramatycznej sytuacji i stratach za pierwsze półrocze w wysokości 2,4 mln zł. Już wtedy spółka domagała się zwiększenia wysokości rekompensat wypłacanych przez miasto z tytułu realizacji powierzonego zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych z Nowego Sącza. Mowa była o koniecznych dodatkowo co najmniej 500 tys. zł na miesiąc. “W przeciwnym wypadku Nova Sp. z o.o. począwszy od 1 sierpnia 2019 r. nie będzie w stanie sprostać zobowiązaniom finansowym, co doprowadzi Spółkę do niewypłacalności i do upadku oraz konieczności likwidacji” – można było m.in. przeczytać w stanowisku prezentowanym przez spółkę.

W wakacje pojawił się nawet prezydencki projekt uchwały w sprawie “ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności”. Zakładał podniesienie opłat z 7,50 zł do 17 zł od osoby za odpady segregowane i z 13 do 34 zł za odpady niesegregowane miesięcznie. Ostatecznie wybrano inne rozwiązanie – przesunięto 3 mln zł z dopłat dla mieszkańców do taryf Sądeckich Wodociągów na dofinansowanie spółki Nova. To miało pozwolić na uniknięcie podwyżek za wywóz śmieci do końca bieżącego roku.

Co dalej? Z ceny zaoferowanej w przetargu na odbiór śmieci od mieszkańców oraz informacji, przekazanych przez Nova Sp. z o.o. wynika, że mogą nam grozić jeszcze większe podwyżki, niż zapowiadano w wakacje. – Kwota przedstawiona w ofercie jest adekwatna do obecnych kosztów związanych ze zbiórką, transportem i zagospodarowaniem odpadów – mówi Dawid Bednarski, wiceprezes zarządu spółki Nova.

Bednarski podaje, że np. ceny zagospodarowania tony odpadów w 2016 roku wynosiły 177 zł netto, a w pierwszym półroczu 2019 już nawet 545 zł. – Obecnie ceny na pierwsze półrocze oscylują powyżej 850 zł netto a istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że mogą przekroczyć nawet 1100 zł w drugiej połowie 2020 r. – dodaje wiceprezes spółki. Na wzrost cen mają wpływ, według niego, również wzrost płacy minimalnej, opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów, cen energii elektrycznej oraz “wymuszona zmianami przepisów konieczność wprowadzenia monitoringu zakładu i modernizacji posiadanego parku maszyn”.

Władze Nowego Sącza nie chcą na razie zdradzić, jak duże podwyżki czekają mieszkańców w przyszłym roku. – Obecnie prowadzone są prace nad dostosowaniem prawa miejscowego
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi do zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przygotowane projekty uchwał zostaną przedłożone Radzie Miasta Nowego Sącza – odpowiedział Jakub Pędzich z Biura Prasowego Urzędu Miasta Nowego Sącza na pytania o skalę podwyżek za wywóz odpadów.

Zapewnił jednocześnie, że “odbieranie i zagospodarowanie opadów komunalnych na terenie miasta Nowego Sącza zapewnione jest do dnia 31 grudnia 2020 roku” na podstawie zawartej dwa lata temu umowy “na usługę odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Nowego Sącza i ich transportu do instalacji do przetwarzania odpadów, jak również na podstawie uchwały Rady Miasta Nowego Sącza z 2017 roku w sprawie powierzenia zadania własnego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi spółce Nova Sp. z o.o.”.

O przyczynach wzrostu cen na rynku wywozu odpadów czytaj także w tekście UOKiK: Jak i dlaczego drożeją śmieci

(JO)

Reklama