Strona główna Wiadomości

Czterech chętnych do zaprojektowania stadionu dla Sandecji

Reklama
Budynek klubowy przy ul. Kilińskiego. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Cztery oferty złożono w przetargu na „opracowanie i wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zamierzenia inwestycyjnego związanego z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 47 wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem otoczenia obiektu”. Trzy oferty mieszczą się w budżecie zamawiającego.

W środę otwarto oferty w ogłoszonym w lutym przetargu. Najtańszą – 651 900 zł brutto – złożyła Pracownia Projektowa ,,ATS 999″ z Białej Podlaskiej. Firma “ART. Artur Grodziński” z Tarnowa zaproponowała 1 226 088,60 zł. Spółka “BBC Best Building Consultants” z Żyrardowa oferuje 1 689 774 zł brutto. Najdroższą ofertę złożyło konsorcjum PIG Architekci z Warszawy i GMT z Mysłowic, proponując 3 321 000 zł.

Wszystkie firmy proponują ten sam, 36-miesięczny okres gwarancji (lecz nie krócej niż do dnia zakończenia realizacji robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację).

Działająca w imieniu Miasta Sądecka Infrastruktura Miejska poinformowała, że na sfinansowanie zamówienia przeznaczono 2 054 100 zł brutto.

W ciągu najbliższych tygodni oferty będą badane i oceniane. O wyborze wykonawcy zdecyduje przede wszystkim cena (waga 60). Drugi czynnik to „kryterium jakości”. W dokumentacji wyjaśniono, że jest to „doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia ponad wymagane w SIWZ na spełnienie warunków udziału w postępowaniu” (waga 40).

Według specyfikacji przedmiot zamówienia obejmuje m.in. “Opracowanie projektu technicznego – prac projektowych zakresie koncepcji programowo-przestrzennej, obejmującej całość zamierzenia inwestycyjnego, tj. stadion o pojemności od 6.000 do 8.200 miejsc siedzących zadaszonych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań wynikających z przepisów prawa oraz warunków PZPN dotyczących stadionów sportowych III kategorii i UEFA. Przedmiotowa koncepcja powinna w maksymalnym stopniu wykorzystać istniejące elementy infrastruktury obecnego obiektu w zakresie oświetlenia oraz zawierać etapowanie realizacji zamierzenia tj. Etap I dla od.4.500 do 5.000 miejsc siedzących zadaszanych na trybunie północnej i południowej i II
etap – docelowy”.

projekt stadionu Sandecji
Zakres terenu dla opracowań projektowych. Fragment dokumentacji przetargowej

Wykonawca ma również wykonać niezbędne projekty budowlane, specyfikacje techniczne, kosztorysy inwestorskie. Musi przygotować niezbędną dokumentację pozwalającą na wystąpienie o pozwolenie na budowę. W ostatnim etapie będzie miał za zadanie pełnienie nadzoru autorskiego nad planowanymi do przeprowadzenia robotami budowlanymi.

Wykonawstwo inwestycji będzie przedmiotem osobnego przetargu, który ma być ogłoszony dopiero po zakończeniu projektowania przez wykonawcę, który ma być wyłoniony w trwającym właśnie postępowaniu. Zgodnie z założeniami przetargu projekt powinien być gotowy w terminie do 230 dni od momentu podpisania umowy. Zakłada się, że zakończenie robót i ostateczne pozwolenie na użytkowanie stadionu winno być wydane przed końcem 2020 roku.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku piłkarze Sandecji awansowali do Ekstraklasy i na fali euforii władze miasta obiecały błyskawiczną budowę nowego stadionu. Szybko opracowano program funkcjonalno-użytkowy przebudowy i rozbudowy obiektu. Był jednym z głównych elementów dokumentacji w ogłoszonym w październiku 2017 roku przetargu na przebudowę i rozbudowę Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego.

Pod koniec roku unieważniono jednak przetarg. – Miasto stać na to, żeby w latach 2018 i 2019 wydać maksymalnie 50 milionów na budowę stadionu – tłumaczył wówczas prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak. Jedyna oferta opiewała na niespełna 60 mln zł brutto.

Obecnie inwestorem zastępczym inwestycji jest należąca do miasta spółka Sądecka Infrastruktura Miejska. Klub Sandecja zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy. Do końca rozgrywek zostało jeszcze siedem kolejek, a piłkarzom grozi spadek do 1 ligi.

(JO)

Reklama