Strona główna Wiadomości

Most z czterema pasami ruchu i dwa ronda. Są wizualizacje i projekty

Urząd Miasta przedstawił wizualizacje przeprawy, jaka ma powstać na Dunajcu po wyburzeniu obecnego mostu heleńskiego. Wiadomo także więcej na temat dwóch rond, które ułatwią kierowcom poruszanie się w tym rejonie.

Zgodnie z zapowiedziami prezydenta Nowego Sącza inwestycja ma ruszyć już w tym roku. Jej całkowity koszt szacowany jest na około 91 mln zł choć rzeczywiste kwoty poznamy po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy. W tegorocznym budżecie miasta na „przebudowę mostu na rzece Dunajec w ciągu ul. Legionów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Bulwar Narwiku – Legionów – Tarnowska oraz skrzyżowania ulic Krakowska – Dunajcowa – Starowiejska” zapisano 26 mln zł. 24,5 mln zł już zdobyto z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (tutaj więcej o tym); ze środków zewnętrznych władze miasta planują zdobyć także pozostałe potrzebne środki.

Po rozbiórce obecnego mostu heleńskiego ma powstać w jego miejsce nowy, dwuprzęsłowy obiekt. – Konstrukcja przęsła obiektu to łuk z jazdą dołem z żelbetową płytą pomostu opartą na stalowym ruszcie. Pomost podwieszony został do dźwigarów łukowych za pomocą wieszaków w sieciowym układzie – network arch. Dzięki temu przekroje łuku mogą być zaprojektowane jako mniejsze względem klasycznego układu wieszaków – tłumaczy szczegóły projektu Grzegorz Mirek, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg.

nowy most heleński wizualizacjaZe względu na lokalizację mostu w pobliżu starówki, projektanci z wyłonionej w przetargu firmy Trasal z Rzeszowa mieli za zadanie „wtopić” obiekt w otoczenie i krajobraz. Dlatego zastosowano właśnie m.in. siatkowy układ wieszaków w stylu „network arch”, jasny kolor konstrukcji łuku i wieszaków, bariery drogowe o prowadnicy rurowej oraz balustrady z wypełnieniem siatkowym.

Budowa nowego mostu wiązać się będzie także z przebudową układu komunikacyjnego w tym rejonie. Jak dowiedzieliśmy się w Miejskim Zarządzie Dróg, droga w obrębie mostu i dojazdów pomiędzy sąsiadującymi skrzyżowaniami będzie posiadała przekrój uliczny z czterema pasami ruchu o szerokości 3,5m każdy.

Skrzyżowanie ul. Legionów i ul. Bulwar Narwiku z ul. Tarnowską, ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Piotra Skargi zaprojektowano jako cztero-wlotowe rondo z dodatkowymi pasami do skrętu w prawo. , szerokość pasa ruchu na rondzie wyniesie 6,0m. Dodatkowo przewidziano wykonanie przejezdnego pierścienia po wewnętrznej stronie ronda o szerokości 1,0m. Szerokość pasów ruchu na wlotach wynosi 3,75m, a na wylotach 4,5m.

projekt ronda Legionów bulwar Narwiku Tarnowska
Projekt ronda na skrzyżowanie ul. Legionów i ul. Bulwar Narwiku z ul. Tarnowską, ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Piotra Skargi

Natomiast skrzyżowanie ul. Krakowskiej i ul. Legionów z ul. Starowiejską i ul. Dunajcową zaprojektowano jako „skrzyżowanie skanalizowane o przesuniętych wlotach”. – Skanalizowanie w obrębie skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Starowiejską przewidziano na kształt „małego” ronda o charakterze turbinowym – wyjaśnia dyrektor MZD.

Według projektu szerokość pasa ruchu na rondzie wynosić będzie 5,0m (oraz dodatkowy wewnętrzny przejezdny pierścień o szer. 2,5m), natomiast szerokości pozostałych pasów ruchu będą wynosić od 4,0 do 6,0m w zależności od zastosowanego promienia skrętu.

projekt ronda Krakowska
Projekt ronda na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej i ul. Legionów z ul. Starowiejską i ul. Dunajcową

Droga główna projektowana jest na klasę techniczną drogi „GP”. Na długości projektowanego odcinka przedmiotowej drogi zaprojektowano chodniki o szerokości 1,5÷2,1m oraz ścieżki rowerowe o szerokości 2,2÷2,5m.

(JO), wizualizacje i projekty: Urząd Miasta w Nowym Sączu, Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu