Strona główna Wiadomości

Czwarty przetarg na sprzedaż Brainville. Cena wywoławcza spadła do 24 mln zł

sprzedaż upadłej spółki Miasteczko Multimedialne
Fot. TK / Twój Sącz

Ogłoszono czwarty już przetarg na sprzedaż upadłej spółki Miasteczko Multimedialne do której należy opuszczony Park Technologiczny MMC Brainville. W obiekt, wyposażony w sprzęt mogący służyć przede wszystkim firmom z branży multimedialnej i filmowej, wpompowano łącznie około 140 mln zł z czego 85 % ze środków unijnych – teraz cena wywoławcza wynosi już „tylko” 24 mln zł.

Do poprzednich trzech przetargów nikt się nie zgłosił. Cena wywoławcza wynosiła odpowiednio: 56 mln zł (cena oszacowania), 35,5 mln zł oraz 28 mln zł – połowę ceny oszacowania. Termin rozstrzygnięcia aktualnego przetargu wyznaczono na 26 marca br.

Oddany formalnie do użytku w 2014 roku obiekt biurowo-laboratoryjny miał być przeznaczony głównie dla firm „nowych technologii”. 15 procent inwestycji było realizowane ze środków własnych spółki Miasteczko Multimedialne, na pozostałe 85 proc. kosztów była przyznana dotacja. Nie udało się znaleźć najemców (wynajęto jedynie jedną czwartą dostępnych powierzchni), a w spółce Miasteczko Multimedialne pomiędzy udziałowcami przez lata toczyła się wojna o wpływy. Dodatkowo wnioski o ogłoszenie upadłości spółki zgłosili wykonawcy inwestycji, którzy nie otrzymali części zapłaty.

Ostatecznie, postanowieniem z dnia 19 października 2017 sygn. akt. GU 708/17, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII Gospodarczy dla Spaw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość spółki Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. w Nowym Sączu.

Początkowo większościowym udziałowcem spółki była Wyższa Szkoła Biznesu – NLU w Nowym Sączu. W momencie ogłoszenia upadłości Miasteczko Multimedialne należało do spółki Edelmet ze Śląska (zajmuje się m.in. przetwórstwem metali i recyklingiem, ma 1010 udziałów) oraz do Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Warszawie (749 udziałów) i sądeckiej spółki Erbet (200 udziałów).

Wśród kilkudziesięciu wierzycieli spółki Miasteczko Multimedialne największym jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która zgłosiła roszczenia na ponad 130 mln zł. Kredytujący inwestycję Bank Zachodni WBK (obecnie Santander Bank Polska) oraz udziałowiec spółki firma Edelmet mają roszczenia po ponad 10 mln zł.

(JO)

Reklama