Strona główna Wiadomości

Dalszy ciąg audytów w miejskich spółkach. W MPEC i MPK bez “rażących niezgodności”

Dalszy ciąg audytów w miejskich spółkach - MPEC
Fot. TK / Twój Sącz

– Jest wiele do zrobienia w obu spółkach przede wszystkim w obszarze dobrego zarządzania. Dobrze zarządzane powinny się rozwijać i nie widzimy jakichś poważnych zagrożeń – podsumowali audytorzy badanie w komunalnych spółkach: Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej oraz Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym.

– Audyt w obu spółkach nie wykazał rażących niezgodności, a sytuację w obu spółkach można uznać za stabilną – uważa kierujący audytem prof. Roman Batko.

Według firmy badającej sytuację w ostatnich latach w MPEC, struktura organizacyjna w spółce “jest nieefektywna i wymaga modyfikacji”. Zwrócono również uwagę na brak planu oraz rejestru działań promocyjno-marketingowych. MPEC wydawał środki na te cele bez uzasadnienia ani wskazania korzyści, jakie mogłyby przynieść.

– Nie wskazujemy rażących uchybień, ale jest wiele zaniedbań do poprawy, przede wszystkim w zakresie zarządzania, bezpieczeństwa i analityki finansowej – podsumował prof. Roman Batko.

Dalszy ciąg audytów w miejskich spółkach MPK
Fot. TK / Twój Sącz

W przypadku MPK audytorzy również nie stwierdzili poważniejszych uchybień w zarządzaniu. Wytknięto brak procedury rekrutacyjnej oraz spore wydatki na usługi gastronomiczne oraz upominki (w 2018 roku było to 45 tys. zł). W zeszłym roku przekazano również ponad 22 tys. zł w formie darowizn dla różnych podmiotów. – Racjonalność przekazywania darowizn a także ponoszenia kosztów z tytułu usług gastronomicznych i upominków dla kontrahentów mogą budzić uzasadnione wątpliwości w kontekście pogarszającej się kondycji finansowej Spółki – czytamy w omówieniu raportu z audytu MPK w Nowym Sączu.

Spółka w latach 2015-2018 ponosiła straty ze sprzedaży, z działalności operacyjnej. “Głównym obszarem generującym straty była podstawowa działalność operacyjna. Przyczyny niekorzystnej sytuacji finansowej w Spółce leżą w realizowanych na rzecz Miasta zadaniach” – czytam w raporcie.

Przypomnijmy, że zewnętrzny audyt w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, spółkach i wybranych jednostkach miejskich jest prowadzony na zamówienie prezydenta Ludomira Handzla. Wykonuje go firma audytorsko-konsultingowa SenseMaking Consulting Group Sp. z o.o. z Krakowa. Według informacji przekazywanych w kwietniu br., koszt audytu to około 120 tys. zł.

Od kilku tygodni przedstawiane są efekty pracy zespołu audytorów. W przypadku spółki Sądecka Infrastruktura Miejska zdecydowano o jej rozwiązaniu, a do prokuratury złożono zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego Prezesa Zarządu Spółki SIM.

Po audycie w spółce SIM jest doniesienie do prokuratury na byłego prezesa

Po audycie w spółce NOVA stwierdzono, iż ta d”omaga się pilnego programu naprawczego, podjęcia szeregu działań w zakresie systemowych działań w obszarze zarządzania, nadzoru i kontroli”.

Komunalna NOVA wymaga pilnego programu naprawczego

(JO)