Strona główna Twoje miasto

Debata „Bezpieczeństwo na sądeckich drogach”

Reklama

Bezpieczeństwo na drogach Sądecczyzny debata

Bezpieczeństwo na drogach Sądecczyzny to hasło przewodnie piątkowej debaty społecznej, zorganizowanej przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu dla mieszkańców miasta i powiatu oraz przedstawicieli władz i instytucji, które na to bezpieczeństwo mają realny wpływ.

Na spotkanie z  policjantami przybyli przedstawiciele zaproszonych instytucji, wójtowie, miejscowi radni i przewodniczący osiedli oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, zainteresowani tematyką spotkania.

Uczestników powitał Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu – mł. insp. Jarosław Tokarczyk, wskazując na motywy wyboru tematu debaty oraz potrzebę dyskusji o bezpieczeństwie na drogach: „Rozmowa o bezpieczeństwie na drodze jest potrzebna, ponieważ w ostatnich latach wzrosła liczba zdarzeń drogowych. Niestety, sądecka Policja odnotowuje też większą liczbę śmiertelnych ofiar wypadków. Konieczne jest podjęcie wspólnych działań i wykorzystanie wszystkich racjonalnych pomysłów, które pozwolą zwiększyć poczucie bezpieczeństwa na drodze”.

Stronę policyjną reprezentował również Zastępca Komendanta – nadkom. Tomasz Florek oraz naczelnicy poszczególnych wydziałów, komendanci komisariatów i policjanci dzielnicowi.

Na debatę przybyli również Komendanci innych służb mundurowych – st. bryg. Waldemar Kuźma z sądeckiej Straży Pożarnej, pan Dariusz Górski reprezentujący Straż Miejską oraz osoby odpowiedzialne za tematykę zarządzania kryzysowego na terenie miasta i powiatu – pan Marek Nieć reprezentujący Prezydenta Miasta Nowego Sącza oraz pan Ryszard Wąsowicz, jako przedstawiciel Starosty Nowosądeckiego. Obecni byli także radni miasta Nowego Sącza – pan Józef Gryźlak i pan Przemysław Gawłowski.

W arkana tematyki debaty wprowadzili uczestników: asp. szt. Ryszard Ogurek reprezentujący Wydział Ruchu Drogowego sądeckiej Policji oraz pan Krzysztof Leśniak – egzaminator z Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Wpływ infrastruktury na stan bezpieczeństwa omówił natomiast pan Grzegorz Mirek – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu oraz pan Tadeusz Szewczyk – Kierownik Referatu Utrzymania Dróg i Zarządzania Ruchem Powiatowego Zarządu Dróg.

Podczas spotkania prelegenci przedstawili stan bezpieczeństwa i sytuację na drogach oraz zagrożenia w jakimi najczęściej mieszkańcy mogą się zetknąć, jak również sposoby ich unikania. Pomogły w tym przygotowane na potrzeby  debaty i przemawiające do wyobraźni prezentacje multimedialne.

Bezpieczeństwo na drogach kształtuje znaczna liczba czynników, na które wpływ mają nie tylko odpowiedzialne za to instytucje, ale również każdy z nas. Mieszkańcy mogą bowiem korzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, czyli narzędzia, dzięki któremu w bardzo prosty sposób, a dodatkowo anonimowo mogą przekazać Policji informację o zagrożeniach występujących na ich terenie, co podkreślał asp. szt. Ryszard Ogurek:

– „Bardzo nas cieszy, że Sądeczaninie chętnie z tej Mapy korzystają. Jako najczęstsze zagrożenia bezpieczeństwa, mieszkańcy wskazują na przekraczanie dozwolonej prędkości, niewłaściwą infrastrukturę drogową oraz nieprawidłowe parkowanie”.

Policjanci z uwagą wysłuchali  problemów uczestników debaty, ich uwag i propozycji  dotyczących poprawy bezpieczeństwa na drogach. Potrzeba  takich spotkań, bezpośredni kontakt i rozmowa o problemach z mieszańcami, jest bardzo motywująca i inspirująca do dalszych działań, co podkreślali  nie tylko  stróże prawa, ale także pozostali uczestnicy piątkowej debaty.

tekst i zdjęcie: Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Reklama