Strona główna Twoje miasto

Do końca lipca ma być gotowa ścieżka pieszo-biegowo-rowerowa wzdłuż Kamienicy

Budowa ścieżki pieszo-biegowo-rowerowej nad Kamienicą

Do końca lipca ma być gotowa ścieżka turystyczna nad Kamienicą, budowana przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Nowego Sącza za kwotę 5 276 700 złotych brutto. Budowa ścieżki pieszo-biegowo-rowerowej to jeden z elementów dużego projektu pn. „Centra Aktywnego Wypoczynku”.

W projekcie, oprócz Nowego Sącza, udział biorą również Stary Sącz, Łącko, Chełmiec oraz Bobowa.

Projekt Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. Urząd Miasta w Nowym Sączu uzyskał dofinansowanie w kwocie 1 563 000 złotych.

W ramach kolejnych etapów inwestycji, wykonane zostaną siłownie „pod chmurką”, instalacja oświetlenia, monitoring, stojaki rowerowe oraz kosze na śmieci.

tekst i zdjęcia: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl