Strona główna Twoje miasto

Dodatkowe dofinansowanie dla MPEC

Reklama

Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW - umowa MPEC Nowy Sącz

Aneksy do umów podpisane. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu uzyskało dodatkowe dofinansowanie swoich projektów – “Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW” i “Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego”. Przy podpisaniu umów obecny był prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

To wydarzenie jest efektem intensywnych starań nowego zarządu spółki w zakresie pozyskania dodatkowych środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację  wymienionych projektów inwestycyjnych – podkreślił prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. – Działania podjęte w ostatnim czasie przez zarząd spółki MPEC, przy aktywnym wsparciu poseł na Sejm RP Anny Paluch zaowocowały tym bezprecedensowym wydarzeniem. Dodatkowym powodem do radości jest fakt, że zaledwie kilka instytucji w Polsce dostało takie wsparcie. Cieszę się, że Nowy Sącz jest dostrzegany i wspierany przez instytucje państwowe – dodał prezydent.

Mowa o niebagatelnej kwocie 3 milionów złotych na inwestycje w MPEC. Ponad 605 tysięcy złotych przeznaczonych zostanie na kocioł biomasowy, a prawie 2,4 miliona złotych dodatkowe wesprze modernizację wysłużonej już sieci ciepłowniczej. Dzięki dodatkowym środkom w najbliższych latach MPEC będzie mógł przejść prawdziwą metamorfozę, a większość środków będzie pochodziła ze źródeł zewnętrznych w formie dotacji.

Umowę podpisano pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), reprezentowanym przez zastępcę prezesa zarządu Artura Michalskiego oraz dyrektor Departamentu Energii Urszulę Zając, a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu, reprezentowanym przez prezesa zarządu Pawła Kupczaka oraz wiceprezesa zarządu Andrzeja Brzezińskiego. Przy podpisaniu dokumentów obecni byli: posłanka na Sejm RP Anna Paluch, prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz przewodniczący Rady Nadzorczej MPEC Miłosz Treit.

W dniu dzisiejszym w siedzibie MPEC wydarzyła się historyczna chwila, ponieważ prawdopodobnie w historii przyznawania środków unijnych przez NFOŚiGW nie miała miejsca taka sytuacja, by beneficjent otrzymał zwiększenie przyznanego już dofinansowania – powiedział wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski. – Zaledwie 6 podmiotów w Polsce dostało taką szansę. A sytuacja, żeby przekazać dodatkowe środki do dwóch projektów w jednej instytucji, wystąpiła w Polsce tylko raz – w MPEC Nowy Sącz. Te dodatkowe fundusze są realnym narzędziem do walki o czyste powietrze na Sądecczyźnie – dodał wiceprezes.

Pierwotnie całkowity koszt brutto finansowania projektu pn. “Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW” wynosił 13 293 840 zł. Dzięki podpisanym aneksom, kwota dofinansowania wzrosła do 14 523 340 zł.  Podobnie z projektem “Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego”. Dzięki zwiększeniu dofinansowania całkowity koszt projektu wzrósł z 20 095 771 zł do 23 950 560 zł /zob. tabelę poniżej/.

Źródło i fot.: MPEC.

Reklama