Strona główna Twoje miasto

Dotacje na założenie działalności gospodarczej w ramach programu „Mój Szef to ja!”

Mój Szef to ja Nowy Sącz

Za blisko 25 milionów złotych Urząd Miasta Nowego Sącza oraz Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości będzie realizował projekt pod hasłem „Mój Szef to ja!”. Dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, powstanie 675 nowych firm.

To jest kolejny przykład na to, że miasto Nowy Sącz, pod kierunkiem prezydenta Ryszarda Nowaka, realizuje politykę zrównoważonego rozwoju miasta – mówił podczas konferencji prasowej Wojciech Piech, zastępca prezydenta Nowego Sącza. – Nie koncentrujemy się wyłącznie na projektach „twardych”, inwestycyjnych, choć te mają bardzo duży udział w naszej działalności, ale również otwieramy się na projekty, które mają służyć rozwojowi obszaru społecznego, które mają aktywizować mieszkańców Nowego Sącza i Sądecczyzny.

W projekcie „Mój Szef to ja!”, będą mogły wziąć udział osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujące lub uczące się na terenie Miasta Nowego Sącza oraz powiatów:  gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego. Pierwszeństwo będą mieć te, które mają powyżej 50 lat, są długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami czy o niskich kwalifikacjach – z wykształceniem średnim lub niższym.

Na założenie działalności gospodarczej otrzymają bezzwrotna dotację w wysokości około 27 tysięcy złotych.

Każda osoba zakwalifikowana do projektu zostanie przygotowana do tego, aby mogła prowadzić działalność gospodarczą – mówi Grzegorz Sus, dyrektor Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości. – Przed decyzją przekazującą dotację, każdy beneficjent weźmie udział w cyklu szkoleń, które będą nakierowywać na to, aby swoją firmę prowadzić w sposób poprawny, rzetelny, celowy. W ramach tego projektu oferujemy coaching dla takich osób, wsparcie psychologiczne, szkolenia oraz doradztwo grupowe i indywidualne w zakresie przygotowania biznes planu. Dla osób, które założą działalność gospodarczą, zapewnimy wsparcie pomostowe, polegające na tym, że po rozpoczęciu działalności i w momencie, gdy osoba stanie się już przedsiębiorcą, będzie mogła otrzymać wsparcie w postaci szkoleń i doradztwa w zakresie takim, które będzie potrzebne do prowadzenia firmy.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 21 maja 2018 roku. Szczegółowych informacji udziela Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, który znajduje się przy ulicy Wyspiańskiego 13. Znajdują się one także na stronach internetowych: www.inkubator.nowysacz.pl i www.mojszeftoja.pl.

Projekt „Mój Szef to ja!” realizuje Miasto Nowy Sącz i Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, a parterami są: Centrum Zespołów Analityczno-Strategicznych sp. z o.o., Sądecka Izba Gospodarcza i Fundacja Rozwoju Regionu Rabka.

tekst i zdjęcie Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl
Reklama