Strona główna Wiadomości

Droga Brzesko – Nowy Sącz. Rozpoczęto już opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ)

Reklama
przebudowa dk75
Aktualne przebiegi korytarzy projektowanej DK 75 (fragment). Całość w formacie PDF po kliknięciu w mapkę.

Skorygowano przebiegi korytarzy opracowywanych w ramach planowanej budowy i przebudowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz i rozpoczęto już prace nad opracowywaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. To początek kolejnego etapu prac projektowych, które mają się zakończyć wyborem trzech wariantów przebiegu tzw. “sądeczanki” i uzyskaniem decyzji środowiskowych, co ma się stać przed końcem 2020 roku. Jednak na rozpoczęcie budowy nowej drogi przyjdzie nam poczekać co najmniej do 2023 roku.

Aktualne przebiegi korytarzy projektowanej DK 75 (fragment). Całość w formacie PDF po kliknięciu w mapkę.

Wciąż trwają prace związane z opracowaniem studium korytarzowego wyczekiwanej przez mieszkańców drogi, w ramach którego analizuje się pięć wariantów przebiegu. W ostatnich dniach dokonano kolejnej korekty.

– Uaktualnienie przebiegów korytarzy dla projektowanej DK75 jest następstwem wymagań utrzymania parametrów nowych przebiegów, przystosowanych do prędkości projektowej czyli 80 km/godz. W porównaniu z prezentowanymi na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (18.12.2018) przebiegami, główne zmiany dotyczą odcinków: od km 7 do km 10, od km 17 do km 20 (wg korytarza C), od km 29 do km 33 (wg korytarza D, który zamienił miejsce korytarza F) oraz od km 45 do km 47 (wg korytarza F) – powiedziała nam Iwona Mikrut z GDDKiA Oddział w Krakowie.

Jak poinformowała nas krakowska GDDKiA, wykonawca studium rozpoczął już prace na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) związane z uszczegółowieniem korytarzy. – Analizowane są wszystkie niezbędne elementy m. in.: dostępność, obsługa terenów przyległych do projektowanych korytarzy, powiązanie z istniejącą siecią drogową, wyposażenie drogi w urządzenia niezbędne dla utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu, jak również minimalizujące negatywne oddziaływanie na otoczenie – dodała Iwona Mikrut.

W tym roku planowane są kolejne spotkania informacyjne z mieszkańcami terenów, przez które przebiegać ma projektowana droga. Według deklaracji sprzed kilku miesięcy, ten etap prac projektowych powinien zakończyć się uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wybranego korytarza, co ma nastąpić z końcem 2020 roku.

– Przewidywany termin nie ulegnie zmianie przy założeniu że projektowane korytarze znajdą akceptacje u mieszkańców, włodarzy gmin oraz instytucji, których urządzenia lub sieci będą modyfikowane (Wody Polskie, WUOZ, zarządcy i administratorzy), a ewentualne oczekiwania mieszkańców i korekty będą mogły być wprowadzone na dalszych etapach prac – zastrzega GDDKiA.

Dopiero po przejściu tych procedur możliwe będzie uzyskanie decyzji ZRID, wyłonienie wykonawcy inwestycji, który przygotuje ostateczny projekt, a potem zbuduje drogę. Według deklaracji ministra infrastruktury z początku lutego br. realizacja tych planów nastąpi w latach 2023 – 2027.

Nowa droga pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem w zależności od wybranego wariantu ma mieć niespełna 50 km długości. Według założeń będzie dwujezdniową drogą ruchu przyśpieszonego (klasa GP, prędkość projektowa 80 km/h). W Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 ( z perspektywą do 2025 r.) na budowę drogi krajowej nr 75 Brzesko – Nowy Sącz zarezerwowano 1 mld 475 mln 250 tys. zł. Według szacunków z grudnia ub. roku, łączne koszty poszczególnych korytarzy mogą się wahać między 2,1 mld zł a nawet ponad 3,5 mld zł (w wariancie z budową tunelu pod górą Just). Tutaj znajdziesz prezentację projektu w formacie PDF

Na razie kilka tygodni temu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził aneks do programu inwestycji dla budowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz, który zakłada, że także fragment tej trasy – stanowiący jednocześnie obwodnicę Brzeska – powstanie jako droga dwujezdniowa ruchu przyspieszonego. Dwujezdniowa obwodnica Brzeska to drugi etap realizacji łącznika DK75 z autostradą A4. Pierwszy odcinek łącznika pomiędzy A4 a DK94 został oddany do ruchu w 2016 r. Realizacja obwodnicy Brzeska jest planowana w systemie projektuj i buduj, w latach 2020 – 2023 i jest aktualnie traktowana jako “odcinek I” realizacji drogi Brzesko – Nowy Sącz.

(JO)