Strona główna Wiadomości

Druga edycja budżetu obywatelskiego w Starym Sączu

strona budżetu obywatelskiego w Starym Sączu
Zrzut ekranu strony http://www.budzet.um.stary.sacz.pl/

1 września rozpoczyna się nabór projektów do drugiego w historii Starego Sącza budżetu obywatelskiego. Do rozdysponowania jest 400 tysięcy złotych według zmodyfikowanych w stosunku do ubiegłego roku zasad.

– Zmiany są dość istotne i stanowią odpowiedź na oczekiwania mieszkańców wyrażane w pismach kierowanych do Urzędu, a także na zebraniach wiejskich i osiedlowych oraz spotkaniu podsumowującym pierwszą edycję – informuje Urząd Miejski w Starym Sączu.

O ponad półtora tysiąca osób (z niespełna 18 tysięcy w ubiegłym roku) zwiększyła się liczba uprawnionych do głosowania – zdecydowano, że na propozycje do budżetu partycypacyjnego głosować będzie mogła także młodzież powyżej 15 roku życia (wcześniej tylko osoby pełnoletnie).

Ograniczono (do 60 tys. zł) wartość poszczególnych projektów inwestycyjnych oraz tzw. miękkich (do 25 tys. zł) a także wprowadzono limit (60 tys. zł) sumy kosztów projektów wybranych do realizacji w jednym sołectwie.  Wprowadzono również dodatkową weryfikację prawa do głosowania (za pomocą haseł sms).

Propozycje do budżetu obywatelskiego będzie można składać między 1 a 30 września. Głosowanie będzie przeprowadzone w dniach od 15 do 26 października. Wszystkie niezbędne informacje związane ze starosądeckim budżetem partycypacyjnym można znaleźć na poświęconej mu stronie internetowej.

W ubiegłorocznej edycji w Starym Sączu mieszkańcy zdecydowali o zakupie strojów dla dwóch zespołów regionalnych, budowie placu zabaw oraz siłowni na świeżym powietrzu.

Budżet obywatelski (partycypacyjny) to proces, w trakcie którego sami mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części pieniędzy budżetu miasta. W Polsce wprowadzono go po raz pierwszy w 2011 roku w Sopocie. Od tego czasu co roku przybywa miast, w których mieszkańcy zgłaszają pomysły i wybierają przedsięwzięcia do sfinansowania w ramach  przeważnie dość skromnej części budżetu swojej miejscowości. Na Sądecczyźnie budżet obywatelski jako pierwszy wprowadził w ubiegłym roku Stary Sącz. Jesienią tego roku nad propozycjami wydatkowania łącznie 2 milionów złotych w ramach budżetu partycypacyjnego będą głosować po raz pierwszy mieszkańcy Nowego Sącza.

(JO)

Reklama