Strona główna Wiadomości

Drugi przetarg na budowę ścieżki turystycznej wzdłuż Kamienicy z jedną ofertą mieszczącą się w zwiększonym budżecie

pierwszy etap prac przy budowie pięciokilometrowej ścieżki turystycznej wzdłuż obu brzegów rzeki Kamienica

Trzy oferty wpłynęły w przetargu na pierwszy etap prac przy budowie pięciokilometrowej ścieżki turystycznej wzdłuż obu brzegów rzeki Kamienica. Jedna oferta mieści się w znacznie zwiększonym po pierwszym, unieważnionym przetargu, budżecie zamawiającego.

W sierpniu br. unieważniono przetarg,do którego zgłosiło się dwóch oferentów. Przy założonym przez Miasto 3,3-milionowym budżecie proponowali 5,1 mln zł (tańsza oferta) i niemal 5,5 mln zł.

Teraz otworzono oferty w powtórzonym przetargu, w którym na sfinansowanie zamówienia przeznaczono już ponad 5 mln zł brutto. Jedna oferta mieści się w zakładanym budżecie – wynosi 4,8 mln zł, z terminem wykonania do 17 czerwca 2019. Pozostałe dwie oferty wynoszą 5,6 mln zł oraz niemal 6 mln zł.

Inwestycja to część dofinansowanego ze środków unijnych projektu „Centra Aktywnego Wypoczynku”, który zakłada budowę tras biegowo-rowerowych na terenie Nowego Sącza oraz gmin Bobowa, Chełmiec, Łącko i Stary Sącz. Liderem projektu jest Fundacja Sądecka z siedzibą w Niskowej, założona przed laty przez ówczesnego posła na Sejm RP Zygmunta Berdychowskiego.

Według wcześniejszych zapowiedzi władz Nowego Sącza, trzypasmowa ścieżka przeznaczona dla potrzeb rowerzystów, biegaczy i pieszych powinna zostać oddana do użytku w trzecim kwartale 2019 roku.

Pierwszy etap prac, którego dotyczy przetarg, obejmuje wyłącznie roboty drogowe i przygotowawcze. W ich ramach ma powstać m.in. trasa biegowa, droga rowerowa i chodnik dla pieszych wzdłuż prawego brzegu Kamienicy. Według założeń projektu, inwestycja w tej części będzie się wiązać z wycinką ponad stu drzew na prawym brzegu rzeki.

Natomiast obecna ścieżka wzdłuż Al. Piłsudskiego (na lewym brzegu rzeki) zostanie zmodernizowana. W wyniku inwestycji ma powstać pięciokilometrowa pętla – trasa turystyczna, biegnąca między mostem wiszącym (ma zostać wyremontowany) a kładką na wysokości wylotu ul. Wiśniowieckiego w Al. Piłsudskiego.

Drugi i trzeci etap prac (i osobne postępowanie przetargowe) będzie obejmować m.in. ustawienie obiektów małej architektury (stojaki rowerowe, kosze na śmieci), budowę siłowni na wolnym powietrzu, oświetlenia ścieżki oraz systemu monitoringu dla całej trasy.

(JO)